27czerwca 2014r odbyło się w naszym liceum uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : p. Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki, p. Ferdynand Rzymski Przewodniczący Rady Rodziców, p. Agnieszka Wyszomirska Przewodnicząca Studniówkowego Komitetu Organizacyjnego. Dyrektor szkoły p. Ryszard Łukasz Flanc przywitał zaproszonych gości, członków Rady Pedagogicznej z p. Aldoną Maciejczuk Zastępcą Dyrektora Liceum na czele,  pracowników administracji, obsługi i służby zdrowia oraz uczniów klas Ii II wraz z wychowawcami.Pan Dyrektor podsumował wyniki nauczania i wychowania w kończącym się roku nauki. Podkreślił iż, był to bardzo dobry rok, świadczą o tym wyniki klasyfikacji: 39 uczniów z średnią 4,75 i wyżej w tym 20 uczniów z średnią ocen 5 i wyżej. Uczniowie LO walczyli w 5 finałach ogólnopolskich olimpiad osiągając tytuły laureatów i finalistów, jeden z uczniów został laureatem Olimpiady Międzynarodowej. 

Uczniowie z Jagiellończyka dominowali w wielu konkursach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Wysokie lokaty w rywalizacji sportowej świadczą o sprawności fizycznej uczniów, jak też o bardzo dobrej pracy nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sekcji. Sukcesy w konkursach plastycznych, recytatorskich i muzyczno-wokalnych uzupełniają paletę osiągnięć naszych licealistów. Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom i rodzicom za rok wytężonej pracy i owocnej współpracy. Podkreślił duży wkład p. Starosty Bogdana Zielińskiego i Rady Powiatu w rozwój i udoskonalanie bazy szkoły, podziękował za ujęcie w budżecie powiatu środków na remont generalny kuchni i stołówki szkolnej. Przedstawił wyniki matur informując o 92% zdawalności maturzystów wobec 81% zdawalności maturzystów z liceów w województwie podlaskim. Pocieszające jest to, że ci którym się nie udało, mają szansę poprawić wynik matury w sierpniu, ponieważ potknęli się na jednym przedmiocie.  Następnie  wychowawcy wręczyli swoim wychowankom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i Księdza Kanonika Edwarda Łapińskiego. Pan Starosta B. Zieliński w swoim wystąpieniu podziękował dyrekcji i kadrze za pracę, której efektem są tak znakomite wyniki uczniów liceum. Życzył bezpiecznych wakacji uczniom i efektywnego wypoczynku dla nauczycieli i pracowników szkoły. Kolejnym przemawiającym był Przewodniczący SU Łukasz Godlewski. Łukasz w imieniu koleżanek i kolegów  podziękował nauczycielom za pracę i życzył wszystkim miłego wypoczynku.  Pani A. Wyszomirska przekazała na ręce dyrektora darowiznę na rzecz szkoły, był to  czek o wartości 3400zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowej maszyny kserującej.  Pan Przewodniczący Rady Rodziców F. Rzymski podziękował dyrekcji i gronu pedagogicznemu za pracę jaką włożyli w wychowanie i nauczanie młodzieży uczęszczającej na zajęcia do Jagiellończyka. Po wyprowadzeniu sztandaru uczestnicy uroczystości obejrzeli z  zainteresowaniem część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem p. M. Kamińskiej Pliszki. Wszyscy zabierający głos życzyli bezpiecznych i udanych wakacji i urlopów.  Uroczystość zakończyła się spotkaniami uczniów z wychowawcami w klasach lekcyjnych.  Witajcie wakacje! Do spotkania we wrześniu!