U W A G A !!!

przyszli uczniowie KLAS PIERWSZYCH !!!
są jeszcze wolne miejsca na wrześniową, siedmiodniową wycieczkę do Austrii – cena 1050 zł
(Wiedeń – Wenecja - wycieczki po Alpach)

Serdecznie zapraszamy - Dołączcie do nas !!!

 Szczegółowe program wycieczki  w sekretariacie szkoły lub u pani Joanny Piekutowskiej.