W dniu 27.V.2014r w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki odbyło się spotkanie uczniów klas drugich LO z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem p. Bożeną Bucińską specjalistą do spraw bezpieczeństwa. Temat spotkania brzmiał: ,,Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. W trakcie spotkania omówione zostały wszystkie rodzaje przestępczości komputerowej. Pani prelegent  przekazała informacje o zagrożeniach  płynących z sieci, poinformowała o sposobach wykrywania sprawców przestępstw.

 Internet jest wielkim osiągnieciem cywilizacyjnym umożliwiającym dostęp do ogromnych zasobów informacji, pozwala na komunikowanie się z całym światem a  jednocześnie stanowi źródło zagrożenia szczególnie dla osób, które w sposób nieprzemyślany nawiązują znajomości poprzez sieć bądź udostępniają własne lub cudze dane np. na portalach społecznościowych. Życzymy rozsądku i czujności. Spotkanie dla klas pierwszych już w najbliższy piątek.