15 maja 2014 roku trzyosobowa reprezentacja Liceum udała się do Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku na Quiz Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowany przez Wydział Prawa UwB i Koło Naukowe Prawa Europejskiego. Drużynę stanowili uczniowie klasy II A w składzie: Monika Łapińska, Łukasz Godlewski oraz Marcin Miłkowski. Do konkursu przystąpiły 3 drużyny: Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem, Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku oraz I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Quiz polegał na odpowiedzi na wcześniej wylosowane pytania o różnych wartościach punktowych – 2,4,6 pkt., w przypadku błędnej odpowiedzi drużynie odejmowano wartość punktową przypisaną do konkretnego pytania.

 Wszystkich pytań łącznie było 72. Nasza drużyna dzięki doskonałemu przygotowaniu uczniów, zaangażowaniu opiekuna, którym był prof. Tomasz Ostrowski oraz odpowiednio obranej strategii , zajęła I miejsce. Warto zaznaczyć, iż pytania z zakresu prawa, historii, instytucji Unii Europejskiej oraz ich funkcjonowania były identyczne jak te, które otrzymują studenci studiujący prawo. Godny uwagi jest fakt, iż nasza drużyna, odwołując się do słów organizatorów, osiągnęła najlepszy wynik w historii Quizu. Laureatom i opiekunowi gratulujemy zajęcia I miejsca oraz życzymy dalszych sukcesów!