W ramach zadań zawartych w realizowanym przez szkołę projekcie unijnym,, Widoki na przyszłość” grupa uczniów z Jagiellończyka  odbyła lekcję wychowania obywatelskiego wizytując gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Młodzież zapoznała się  z historią polskiego systemu parlamentarnego a także z tym,  jak funkcjonuje Sejm w czasach współczesnych. Na spotkaniu z osobą oprowadzającą  dowiedzieliśmy się jak wygląda proces uchwalania ustawy oraz na czym polega praca posła.

 Jakie są kompetencje Marszałka Sejmu i kiedy jest wybierany, w ilu komisjach pracują posłowie , jak często odbywają się obrady Sejmu, jakie zadania spoczywają na Konwencie Seniorów- to pytania kierowane do nas przez  panią przewodnik. Na część z nich znaliśmy odpowiedź  - mówiliśmy o tym na   lekcjach WOS-u, ale nie ma to jak lekcja na żywo, w takich okolicznościach o wiele łatwiej zapamiętuje się  pozyskane informacje.  Zapoznaliśmy się z kompleksem budynków Sejmowych: byliśmy w Sali Posiedzeń Sejmu, hallu głównym i pomieszczeniach gdzie obradowały słynne komisje sejmowe rozpatrujące np. ,,aferę Rywina” . Dowiedzieliśmy się, że Sejm odwiedzali znakomici goście. W 1999 roku odbyła się wizyta głowy Kościoła Katolickiego Papieża Jana Pawła II. Wydarzenie to upamiętnia wmurowana tablica pamiątkowa.  Wyprawa przyniosła nie tylko wiedzę, ale również satysfakcję i niezapomniane wrażenia. 

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 228 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna