Takimi słowami rozpoczęła uroczystość pożegnania klas III wicedyrektor szkoły - Aldona Maciejczuk, żegnając tych, którzy już zakończyli kolejny etap edukacyjnej podróży. Dyrektor szkoły – Ryszard Łukasz Flanc w swym wystąpieniu podkreślił wagę tego dnia, rolę szkoły w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia oraz zaangażowanie Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego w rozwój naszej placówki. Lwią część uroczystości zajęło wręczanie nagród tym uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 100% frekwencję, sukcesy na olimpiadach i konkursach oraz zawodach sportowych. Wzruszającym momentem było wręczanie listów gratulacyjnych dumnym ze swych pociech rodzicom.

Nie zabrakło również podziękowań i kwiatów dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zarówno ze strony młodzieży jak też ich rodziców, których reprezentowała p. Małgorzata Pruszyńska. W imieniu młodszych kolegów, przyszłych maturzystów pożegnał przewodniczący SU Łukasz Godlewski. Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego – p. Bogdan Zieliński wyraził zadowolenie z osiągnięć tak licznej grupy młodzieży, życzył wszystkim realizacji planów związanych ze świetlaną przyszłością jak również sukcesów na zbliżającej się maturze. Każde z wystąpień miało odmienne zabarwienie , ale łączył je przekaz dotyczący wyboru właściwej szkoły i związanym z tym bardzo dobrym startem w dorosłe życie.  Tego dnia niejedna łza spłynęła po policzku uczniów i pedagogów  a odchodzący uczniowie podkreślali przywiązanie i sentyment zarówno do ludzi jak i miejsca, w którym spędzili ostatnie trzy lata. Uroczystość zakończył występ duetu akordeonowego – Marcin i Maciek a Emilia Borecka wzruszającym i pełnym głębi głosem zaśpiewała  Ale to już było…