5 kwietnia 2014 w budynku Instytutu Chemii Uniwerytetu w Białymstoku odbył się I Podlaski Kokurs Chemiczny, w którym wzięło udział pięcioro uczniów klas trzecich, przygotowanych przez Panią Grażynę Ogrodnik. Spośród 68 startujących, dwadzieścia jeden osób uzyskało tytuł lauerata, wśród nich Przemysław Mystkowski z kl. III b oraz Andrzej Mystkowski z kl. III c. Tuż za zwycięzcami uplasował się Michał Kostro, Natalia Godlewska oraz Elżbieta Wyszyńska, wszyscy z klasy III c. Wszyscy uzyskali bardzo wysokie wyniki, niewiele odbiegające od tych najlepszych.