Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się tuż po zakończeniu ferii zimowych. Na spotkaniach nauczyciela fizyki z uczniami klas maturalnych, uczniowie zostali zapoznani z celem wyjazdu. Na zajęciach omawiane były zagadnienia ze zjawiskami typowymi dla fal elektromagnetycznych, własnościami promieniowania jonizującego i nauki o promieniotwórczości. Nauczyciel w porozumieniu z pracowniku dydaktycznymi Instytutu ustalił które doświadczenia będą wykonywali uczniowie. Instrukcje do przeprowadzania doświadczeń znajdują się na stronach internetowych Zakładu Dydaktyki.

Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 5.30, o tej porze wyruszyliśmy do Świerku. Po dotarciu do Centrum Badań Jądrowych i otrzymaniu przepustek udaliśmy się do Zakładu Dydaktyki. Po wysłuchaniu wykładu o źródłach promieniowania, zasadach pomiarów, niepewnościach pomiarowych i zasadach BHP uczniowie przystąpili do wykonywania doświadczeń. Niektórzy wykonywali pomiary samodzielnie niektórzy w grupach dwuosobowych. Największą pracowitością wykazał się Kamil Molenda z klasy III B, który wykonał dwa doświadczenia. Po wykonaniu doświadczeń i obliczeń oraz wykresów uczniowie kolejno omawiali jakie doświadczenia wykonywali, jakie były wyniki doświadczeń i jakie wnioski z nich wypływają. Wszystko odbywało się pod kontrolą pracowników Zakładu Dydaktyki Instytutu Problemów Jądrowych. Zajęcia zakończyły się o 15, do Wysokiego Mazowieckiego powróciliśmy około 18.30.

Myślę, że wyjazd spełnił oczekiwania uczniów i nauczyciela. Pracownicy Instytutu podkreślali dobre przygotowanie uczniów do przeprowadzenia doświadczeń. Dodatkowe zajęcia powinny przyczynić się do lepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego i dalszej edukacji na studiach.

                                                                               

nauczyciel fizyki Stanisław Grabowski

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna