W ramach realizowanego w szkole projektu „Widoki na przyszłość” 31 marca 2014 roku uczniowie klasy III c i III b, członkowie koła biologiczno-chemicznego pod opieką pani G. Ogrodnik uczestniczyli w warsztatach BioCentrum Edukacji Narodowej w Warszawie. Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było zbadanie zróżnicowania genetycznego populacji uczestników zajęć pod względem locus D1S80.

Każdy uczeń wyizolował swoje DNA z wymazu z policzka, następnie z pomocą prowadzących, otrzymany materiał genetyczny został namnożony metodą PCR, po czym rozdzielony elektroforetycznie. Dzięki obecności barwnika można było obserwować różnicę w rozmieszczeniu prążków na żelu agarowym. Porównanie wyników pozwoliło odpowiedzieć na pytanie postawione przez prowadzących na początku zajęć. Teraz już wiem, że jesteśmy i podobni, i różni!