HELP ME! - czyli pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. We wrześniu 2020 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem przystąpili do projektu „Help Me!” w ramach Era­smus+ - unijnego programu edukacyjnego, powstałego z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyjnej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu partnerstw strategicznych. Celem projektu jest zwiększenie świadomości zagrożenia i akcji pierwszej pomocy wśród społeczności szkolnej. Pomysłodawcom programu zależy na tym, aby uczniowie, ich rodzice i nauczyciele byli lepiej przygotowani na ewentualność wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń. Uczniowie nie mogą bać się sytuacji, w której będą musieli pomóc osobie poszkodowanej lub znajdującej się w sytuacji zagrożenia życia – wypadek, pożar, atak terrorystyczny, czy zwykłe omdlenie – do reagowania w takich właśnie przypadkach będą przygotowywani w czasie trwania projektu.

 W projekcie, zaplanowanym na lata 2020-2022, biorą udział szkoły partnerskie z pięciu krajów: Polski, Włoch, Rumunii, Turcji i Chorwacji. W początkowej fazie uczestnicy utworzą zespoły i będą przygotowywać plany akcji oparte na międzynarodowych standardach, prowadzić lekcje szkoleniowe, pokazy i wnikliwie zapoznawać się z materiałami pierwszej pomocy. Będą tworzyć plany działań awaryjnych dla szkół, domów czy pojazdów transportowych. Wyniki działań będą prezentowane na stronie szkoły, w mediach społecznościowych i w jednej ze szkolnych pracowni. Uczniowie będą działać w klubie powstałym specjalnie na potrzeby projektu. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych będą wymieniać swoją wiedzą z młodzieżą z krajów partnerskich. Spotkania odbywać się będą w języku angielskim. Na wiosnę przyszłego roku zaplanowane są wyjazdy do szkół partnerskich. W czasie tygodniowego pobytu za granicą, młodzi ludzie będą prezentować i promować szkołę, miasto i kraj, ale przede wszystkim uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez goszczącą szkołę.  Na listopad 2021 roku zaplanowana jest wizyta uczniów i nauczycieli ze wszystkich partnerskich szkół. 32 osoby przyjadą do Wysokiego Mazowieckiego, żeby szczegółowo zapoznać się z efektami pracy polskich uczestników projektu. Przy okazji zwiedzą nasz kraj, wezmą udział w zajęciach szkolnych, w życiu społeczności uczniowskiej. Przybliżymy im nasze tradycje, zwyczaje, kulturę czy smakołyki polskiej kuchni. Zakończenie projektu planowane jest na sierpień 2022 roku.