Postanowieniem z dnia 28 listopada  2019 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Pani dr hab. inż. Barbarze Biesiadzie-Drzazdze  tytuł  Profesora nauk rolniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 4 marca  2020 roku. Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga  od wielu  lat jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Działalność naukowa Pani  Profesor Barbary Biesiady-Drzazgi obejmuje zagadnienia związane z użytkowaniem drobiu, z wydzieleniem następujących kierunków badawczych:

 

 

 1. Cechy jaj  i  analiza czynników  je warunkujących  u różnych gatunków ptaków

 2.  Reprodukcja  drobiu, ptaków ozdobnych i dziko żyjących.

 3. Wzrost, cechy rzeźne i  jakość surowca różnych gatunków drobiu,

 4. Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

Dorobek naukowy Pani Profesor stanowi ponad 200 publikacji, z czego ponad 120   pozycji to oryginalne prace twórcze z listy MNiSW, część z nich opublikowano w renomowanych czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science. Pani Profesor jest też autorką 6 rozdziałów w podręcznikach akademickich i przeznaczonych dla uczniów szkół średnich, a także licznych publikacji popularno-naukowych. Pani Profesor w czasie swojej zawodowej pracy kierowała licznymi projektami badawczymi, finansowanymi m.in. przez Komitet Badań Naukowych czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Profesor jest cenionym nauczycielem akademickim, promotorem wielu prac inżynierskich i magisterskich. Jest wybitnym krajowym ekspertem  w zakresie drobiarstwa. Pani Profesor od lat współpracuje  z licznymi instytucjami państwowymi, samorządowymi, branżowymi, a przede wszystkim z przedsiębiorcami zajmującymi się użytkowaniem drobiu. W okresie zatrudnienia w  Uniwersytecie  pełniła  wiele  funkcji organizacyjnych( prodziekan kierunku Zootechnika i Bioinżynieria Produkcji Żywności i prodziekan ds. Studenckich Wydziału Przyrodniczego, członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego), a obecnie jest Dyrektorem Instytutu Zootechniki i Rybactwa na Wydziale Bioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Za dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Pani profesor była wielokrotnie wyróżniana indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM Rektora, odznaczona Srebrnym Medalem  „Za zasługi dla siedleckiej Uczelni”, Odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”   nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym  przez Ministra Edukacji Narodowej.

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 101 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna