Zgodnie z decyzją MEN, przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty, tym samym kontynuowane jest kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych do 26 kwietnia 2020r. Zapadła również decyzja o przełożeniu egzaminu maturalnego, o terminie tegorocznej matury  MEN poinformuje na 3 tygodnie przed egzaminem.

Dyrektor Szkoły – Aldona Dołubizno