Matematyka bez granic” w Jagiellończyku

9 marca 2023 r. w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Międzynarodowy Konkurs „Mathematiques Sans Frontieres” ( Matematyka bez granic) – edycja Polska. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Jego głównym celem jest zbliżenie między państwami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. Zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. Konkurs zwiększa zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Konstrukcja zadań pozwala na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu problemów oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto matematyczna rywalizacja wyrabia umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Konkurs daje również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z poziomem rówieśników z Europy (wszyscy w tym samym czasie rozwiązują te same zadania).

W naszej szkole do konkursu przystąpiły dwie klasy: I b1 (nauczyciel p. Cezary Tkacz) i I b2 (nauczyciel p. Agata Bielesta). Koordynatorem szkolnym był p. Cezary Tkacz.

Młodzież pracowała w grupach. Przez 90 minut pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem starali się rozwiązać 13 zadań, w tym jedno w języku angielskim. Na wyniki musimy zaczekać do czerwca. Życzymy powodzenia !

Cezary Tkacz

Możliwość komentowania została wyłączona.