Konkurs wiedzy o patronie szkoły

6 marca 2023 r. w naszym LO odbył się finał konkursu „Kazimierz Jagiellończyk i panowanie Jagiellonów w Polsce”. W tym roku konkurs odbył się w dwóch kategoriach: praca plastyczna i wiedza o patronie. Nad przebiegiem części plastycznej czuwała p. Bożena Gutowska-Popławska, zaś p. Tomasz Ostrowski był odpowiedzialny za przebieg konkursu wiedzy o patronie. Spośród prac dostarczonych na konkurs komisja w składzie: dyrektor szkoły p. Aldona Dołubizno, p. Agnieszka Roszkowska-Bogucka i p. Tomasz Ostrowski wyłoniła trzech zwycięzców:

I miejsce – Maja Roszkowska (kl. 1b2)

II miejsce – Hanna Choińska (kl. 1b2)

III miejsce – Natalia Nowakowska (kl. 1b2)

W kategorii wiedza o patronie, w części pisemnej, udział wzięło 56 osób, które rozwiązywały test on-line składający się z 38 pytań. Do części finałowej przeszło 5 najlepszych uczestników. Każdy z finalistów musiał udzielić odpowiedzi na trzy losowo wybrane pytania. Rywalizacja była bardzo wyrównana i wszyscy wykazali się dużym zasobem wiedzy. Komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor szkoły p. Dorota Grabińska, p. Tomasz Ostrowski i p. Agnieszka Roszkowska-Bogucka wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Emilia Busma (kl. 2c)

II miejsce – Piotr Faszczewski (kl. 3d)

III miejsce – Feliks Popławski (kl. 2a)

IV miejsce – Aleksander Bruszewski (kl. 1b2)

V miejsce – Zuzanna Kostro (kl. 1c)

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców, za co bardzo dziękujemy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Możliwość komentowania została wyłączona.