Akredytacja w programie Erasmus

Dnia 31 stycznia br. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki wniosków
o Akredytację w sektorze Edukacja szkolna złożonych w ramach akcji 1 programu Erasmus+.
Z radością informujemy, że udało się nam spełnić określone przez Komisję Europejską standardy jakościowe i ilościowe. Nasz „Jagiellończyk” jest jedną z 208 instytucji, którym przyznano w/w Akredytację, czyli gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania
Na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus +. Do końca 2027 roku nasi obecni, jak i przyszli uczniowie, będą mogli brać udział w zagranicznych programach mobilności.

Możliwość komentowania została wyłączona.