Strzelnica w powiecie – strzelnica w Liceum

Dzięki środkom finansowym Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej, Powiat Wysokomazowiecki otrzymał dofinansowanie na ofertę „Strzelnica w powiecie 2022”. Celem dofinansowania była adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 177 500 zł, Powiat Wysokomazowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 142 000 zł. W ramach przedsięwzięcia strzelnica powiatowa została utworzona w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

Liceum zapewni uczniom powyżej 15. roku życia możliwość zdobywania umiejętności posługiwania się bronią. Uprawnienia dotyczące prowadzenia zajęć na strzelnicy, po odbyciu gruntownego przeszkolenia uzyskali : Dyrektor Szkoły – Aldona Dołubizno oraz nauczyciele: p. Wojciech Ogrodnik, p. Wojciech Wyszomirski, p. Tomasz Buczyński, p. Tomasz Grodzki oraz p. Karol Głębocki. Ponadto tego rodzaju zajęcia będą dotyczyły innych szkół z terenu powiatu, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, jak również organizacji pozarządowych, według uzgodnionego wcześniej harmonogramu.

Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Obrony Narodowej, panu Bogdanowi Zielińskiemu – Staroście Wysokomazowieckiemu, pani Ewelinie Janczewskiej – dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem za wsparcie przy realizacji projektu i możliwość zdobycia umiejętności w sferze obronności – tak potrzebnej w dzisiejszych czasach.

Możliwość komentowania została wyłączona.