resize_HVEZ2625

Zakończenie mobilności w Portugalii

Dwie piętnastoosobowe grupy uczniów naszej szkoły zakończyły swoje mobilności w Portugalii w ramach projektu: „Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem” o numerze: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015285, program Eras ...