Porozumienie o współpracy

13 października 2022 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem zawarto porozumienie między Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem, reprezentowaną przez Komendanta inspektora Tomasza Wyszkowskiego a Zespołem Szkół Ogólnokształcącym i Policealnym w Wysokiem Mazowieckiem, reprezentowanym przez panią Dyrektor Aldonę Dołubizno.

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Policji, integracji środowiska policyjnego i młodzieży szkolnej postanowiono, że organy będą współpracować ze sobą w celu:

  1. pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki bezpieczeństwa państwa,
  2. kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Policji,
  3. pozyskiwania kandydatów do służby w policji,
  4. edukacji z zakresu bezpieczeństwa i specyfiki funkcjonowania policji,
  5. upowszechnienia tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Komendy i Szkoły,
  6. integrowania środowiska policyjnego i młodzieży szkolnej.

Porozumienie dotyczy klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem.

Możliwość komentowania została wyłączona.