Wizyta monitorująca w Portugalii

W dniach 18 – 20 września 2022r. pani dyrektor Aldona Dołubizno z panią Moniką Felczuk odbyły wizytę monitorującą w mieście Braga. To tam, 2 października 2022r., piętnastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły pojedzie rozwijać swoje kompetencję językowe, kulturowe i społeczne w ramach projektu: „Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem” o numerze: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015285.

Celem wizyty było spotkanie z przedstawicielami partnera zagranicznego – European Centre for Education and Skills Development (EduPlus), który wspiera szkołę w organizacji pobytu
oraz programu kulturowego. Już pierwszego dnia odbyło się zapoznanie
z harmonogramem i logistyką pobytu naszych grup.

W poniedziałek, 19 września, nasza delegacja odwiedziła szkołę przyjmującą – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS – i zapoznała się ze strukturą organizacyjną instytucji, ogólnymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, metodami pracy z uczniami, obszarami działalności placówki poza regularnymi zajęciami szkolnymi, systemami pracy stosowanymi w instytucjach edukacyjnych. Przedstawiciele szkoły, dyrekcja oraz nauczyciele oddelegowani do współpracy w ramach projektu, przedstawili nam harmonogram działań projektowych w zakresie przygotowania miejsca i realizacji programu. Pani dyrektor Aldona Dołubizno i pani Monika Felczuk mogły również zwiedzić centrum Porto i starówkę Bragi.

Ostatni dzień pobytu w Portugalii był przeznaczony na ewaluację i podsumowania, wymianę spostrzeżeń, informacji i kompetencji.

Możliwość komentowania została wyłączona.