Projekt „Spotkania z historią”

W dniach 26 – 27 maja 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się zajęcia z cyklu „Spotkania z historią” organizowane we współpracy z Fundacją Centrum im. Władysława Grabskiego. Projekt, 
w którym wzięła udział nasza szkoła, sfinansowany był ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.Wykład nt. „Sytuacji społeczno-gospodarczej II Rzeczypospolitej” wygłosiła pani Agnieszka Roszkowska-Bogucka. Poruszyła 
w nim zagadnienia dotyczące: inflacji, reformy skarbowo-walutowej Władysława Grabskiego, polsko-niemieckiej wojny celnej, wielkiego kryzysu gospodarczego, budowy portu w Gdyni, magistrali węglowej i Centralnego Okręgu Przemysłowego, oświaty oraz sytuacji narodowościowej II Rzeczypospolitej. W celu zaktywizowania słuchaczy wykorzystane zostały narzędzia TIK: Jigsaw Planet, AnswerGarden, Kahoot oraz prezentacja multimedialna. Był to jeden z bardziej innowacyjnych wykładów, który w dużym stopniu cieszył się zainteresowaniem uczniów. Na zakończenie zaprezentowana została krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów naszego liceum. Młodzież przedstawiła w niej relacje w rodzinie oraz sposoby uczenia się, sprzed 100 lat i obecne. Słuchaczom do gustu zdecydowanie bardziej przypadły dzisiejsze możliwości, jakie daje im Internet i wszechobecna cyfryzacja. Przedstawienie przygotowane było pod kierunkiem pani Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej, która jest również autorką scenariusza. Scenografię natomiast zaprojektowała pani Elżbieta Włodkowska, a przy jej wykonaniu udzielali się również uczniowie kl. 2d: Zuzanna Średnicka, Aleksandra Stypułkowska, Anastazja Ochocka i Kamil Kalinowski. Dziękujemy Zuzannie za upieczenie przepysznej szarlotki, która pojawiła się w ramach scenografii. 

Następnego dnia, w związku z zestawieniem historii dwudziestolecia międzywojennego z XXI wiekiem i rozwojem cyfryzacji, mury Jagiellończyka odwiedził poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pan Adam Andruszkiewicz. Towarzyszyła mu pani Anna Biała – zastępca dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Tożsamości Cyfrowej, absolwentka LO w Wysokiem Mazowieckiem. Spotkanie z naszymi szacownymi gośćmi rozpoczęliśmy od części artystycznej. Następnie uczniowie mogli podyskutować na interesujące ich tematy z Ministrem Adamem Andruszkiewiczem. Dyskusja obejmowała tematykę związaną z rozwojem technologii, zagrożeniami jakie niesie ze sobą Internet, cyberbezpieczeństwem czy też pracą w Kancelarii. Całość spotkania przebiegła w miłej atmosferze. 

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie w mury naszej szkoły.

Agnieszka Roszkowska – Bogucka

Możliwość komentowania została wyłączona.