Debata klasy II d

25 maja 2022 roku uczniowie klasy II d na lekcji języka polskiego z panią Katarzyną Klewinowską przeprowadzili debatę na temat „Prace domowe – konieczny element w systemie edukacyjnym czy niepotrzebne obciążenie?”. Przed debatą odbyła się lekcja na temat dyskusji, sporu a kłótni. Uczniowie poznali mechanizmy przeprowadzania dyskusji, zasady dyskutowania i reguły grzecznościowe, aby dyskusja czy spór nie zamieniły się w kłótnię. Ciekawym punktem lekcji okazały się sposoby reagowania na agresję językową, nawet w sieci, w której wszechobecny staje się hejt. W ramach ćwiczeń uczniowie rozmawiali na temat feminatywów pojawiających się w języku polskim. Na drugiej lekcji uczniowie klasy II d mogli w praktyce zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną. Pod przewodnictwem pani Katarzyny Klewinowskiej, protokolantów Asterii Żochowskiej i Magdy Jamiołkowskiej przeprowadzono debatę klasową na temat prac domowych.

Prace domowe są koniecznym elementem w systemie edukacyjnym. Z pewnością pozwalają utrwalić materiał, ale uczniowie klasy II d zdecydowaną większością opowiedzieli się za jej brakiem i przedstawili ku temu bardzo przekonujące argumenty. Najważniejszym postulatem okazał się fakt, że najczęściej prace domowe zadawane są z nieopracowanego materiału, w ramach dokończenia tematu w domu. To okazało się najbardziej kłopotliwym zadaniem. Ponadto obszerne zadania powodują brak czasu na naukę do sprawdzianów czy rozwijania własnych zainteresowań. Bardzo często duża ilość prac domowych powoduje, że uczniowie nie spędzają czasu z rodziną. Niemalże wszyscy zauważyli, że w ścieżce edukacji uczniowie utrwalają wiedzę niezweryfikowaną przez nauczyciela, co skutkuje źle rozwiązanymi zadaniami na sprawdzianach, jeśli przy jej odrabianiu popełnimy błąd.

Uczniowie klasy II d doszli do porozumienia, że prace domowe są potrzebne, jednak metody jej zadawania i weryfikowania wiedzy muszą ulec zmianie, aby poprawić efektywność nauczania. Cała dyskusja odbyła się w kulturalnej i przyjaznej atmosferze a uczniowie udzielali się z radością i zapałem. Taka forma lekcji była bardzo odkrywcza, nawet nauczycielka prowadząca debatę, pani Klewinowska stwierdziła, że głos ucznia w sprawie metod nauczania jest niezwykle cenną wskazówką w byciu lepszym nauczycielem.

Magda Jamiołkowska, klasa II d

Możliwość komentowania została wyłączona.