Święto Konstytucji 3 maja

W tym roku obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była ona pierwszą ustawą rządową w Europie i drugą na świecie. Została uchwalona przez Sejm Wielki, 3 maja 1791 r. W jej przygotowaniu szczególną rolę odegrali: król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki i sekretarz monarchy, Scipione Piattoli.  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było wielkim wydarzeniem w dziejach państwa polskiego. Dawało ono Polakom nadzieję na poprawę złej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej kraju. 

Z tej okazji, 28 kwietnia 2022 roku w naszej szkole, odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas Id i IId pod opieką pań Agnieszki Roszkowskiej – Boguckiej i Małgorzaty Marciniak – Gierałtowskiej.

Pani Agnieszka Roszkowska – Bogucka krótkim wstępem przedstawiła sytuację w ówczesnej Polsce. Następnie głos zabrała uzdolniona młodzież, która w przepięknej części artystycznej wyjaśniła okoliczności podpisania Konstytucji 3 maja. Pani Dyrektor, Aldona Dołubizno, w wystąpieniu podsumowała apel zwracając szczególną uwagę na istotę tradycji narodowej, pamięci i prawdy historycznej.

Dziękujemy paniom sprawującym opiekę i nadzór merytoryczny nad treścią apelu oraz uzdolnionej młodzieży, która zabrała nas w podróż historyczną do XVIII-wiecznej Polski.

Możliwość komentowania została wyłączona.