Spotkanie koleżeńskie po 25 latach

5 marca 2022 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie absolwentów, którzy ukończyli naukę w 1997 roku. Uczniowie ówczesnej klasy matematyczno – fizycznej spotkali się z panią Dyrektor, Aldoną Dołubizno oraz z wychowawcami, panami Stanisławem Grabowskim i Stanisławem Sokołowskim.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia i relację ze spotkania absolwentów:

Spotkanie koleżeńskie po 25 latach …

Spotkanie koleżeńskie po 25 latach od zdania matury przez absolwentów klasy o profilu matematyczno – fizycznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

            5 marca 2022 r. przybyli przed budynek szkoły absolwenci wymienionej wyżej klasy, aby punktualnie o godzinie 16.00 rozpocząć spotkanie.

            Tutaj oficjalnie powitała nas Pani Aldona Dołubizno – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, przedstawiła współczesne realia szkoły oraz odpowiedziała na zadane pytania. Następnie zwiedzaliśmy pomieszczenia klasowe pod przewodnictwem Pana Stanisława Grabowskiego. Podziwialiśmy nowoczesne wyposażenia pracowni, halę gimnastyczną i inne pomieszczenia, do których uczęszczaliśmy w czasach szkolnych. Stwierdziliśmy, że szkoła błyszczy czystością, a otoczenie wokół budynku świadczy o wzorowej gospodarności.

            A teraz trochę o nas w czasach szkolnych…

Przedstawione informacje pozyskano z zapisów Kroniki Klasy z lat 1993 – 1997.

            W roku szkolnym 1993/1994 w klasie Ia rozpoczęło naukę 32 uczniów. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Funkcję wychowawczą  pełnili profesorowie: Stanisław Sokołowski i Stanisław Grabowski. Taki podział organizacyjny obowiązywał przez cztery lata nauki.

            Program autorski klasy, zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Łomży, opracował prof. Sokołowski, a wdrożeniem zajęli się prof. Grabowski oraz profesorowie przedmiotów nauczanych w tej klasie.

            Klasa funkcjonowała w oparciu o regulamin ustalony wspólnie z przedstawicielami uczniów oraz rodziców, a zatwierdzony do realizacji przez wszystkichInnowacyjnym  elementem  procesu wychowawczego było m. in. wystawianie oceny zachowania ucznia w oparciu o pozytywne kryteria, zaś w sferze dydaktycznej m. in. wprowadzenie świadectw opisowych na zakończenie nauki w każdej klasie.

            Do najciekawszych form realizacyjnych programu wychowawczego i dydaktycznego  należały m. in. obozy naukowektóre oprócz walorów naukowych, inegrowały zespół klasowy i uczyły samoobsługi, cotygodniowe rozgrywki w piłkę siatkową lub koszykową (tzw. czwartki sportowe) oraz jedno- i kilkudniowe wycieczki dydaktyczne. Istotną pomocą w realizacji Programu Autorskiego było nawiązanie i prowadzenie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem. Nad całościową realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych czuwała Rada Klasy.

            Uczniowie po zadaniu matury, (prawie wszyscy, którzy zdali egzamin wstępny) kontynuowali naukę  na wyższych  uczelniach.

            25 lat później na koleżeński zjazd przybyli prawie wszyscy absolwenci tej klasy. Nie mogło również zabraknąć naszych drogich wychowawców. W spotkaniu uczestniczyli absolwenci pracujący i mieszkający w różnych miejscowościach województwa podlaskiego, mazowieckiego, Warszawy oraz innych miast w Polsce.

            Aktualny obraz zawodowy klasy przedstawia się następująco: pracownicy naukowi na wyższych uczelniach, inżynierowie różnych specjalności (najliczniejsza grupa), ekonomiści, prawnicy, lekarze, nauczyciele, oficer Wojska Polskiego i kilku absolwentów prowadzących własny biznes.

            Na uroczystą kolację udaliśmy się do „Dworku w Brzóskach”. Opowiadaniom, wspomnieniom różnych, ciekawych, radosnych czy zabawnych chwil spędzonych razem na obozach naukowych i wycieczkach, nie było końca… Dzielenie się osobistymi osiągnięciami wzbogaciło przebieg spotkania.

            Kronika Klasy, sprzed 25 lat, była rozchwytywaną literaturą, wzbudzającą wielkie emocje – ożyły wspomnienia szkolnych lat.

            Niestety, co przyjemne i miłe, też ma swój koniec. Pożegnania, z łezką w oku, ale ze śmiechem na ustach mówiły, że warto było spędzić wspólne chwile i wrócić pamięcią do minionych lat. Wykonane pod koniec spotkania pamiątkowezdjęcie, na którym zajmujemy miejsca, według ustawienia na zdjęciu w klasie I, dodało  uroku  naszemu  spotkaniu.

Do zobaczenia !!!

Magdalena Milewska

Absolwentka ’97

Możliwość komentowania została wyłączona.