Podnosimy kompetencje naszych uczniów, czyli Erasmus+ i późna wiosna w Portugalii

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt pn. ” Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem”(2021-1-PL01-KA122-SCH-000015285), który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, umożliwienie wymiany dobrych doświadczeń jako szansy rozwoju dla każdego ucznia. Będzie to możliwe dzięki udziałowi 30 uczniów w mobilności edukacyjnej ich aktywizacja i podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2022 w Szkole w Barcelos.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– podniesienie poziomu kompetencji kluczowych cyfrowych (użycie nowoczesnych TIK) i językowych (porozumiewania z rówieśnikami, nauka po angielsku);

– podniesienie poziomu kompetencji miękkich, w tym m.in.. wzmocnienie własnej wartości i zwiększenie samooceny uczestników, pracy w zespołach międzynarodowych, świadomości różnorodności kulturowej poprzez naukę tolerancji, poszanowania kultur, poznanie dziedzictwa europejskiego czy rozwijanie edukacji obywatelskiej;

– poszerzenie międzynarodowego wymiaru kształcenia poprzez zwiększenie nacisku na europejski wymiar w edukacji szkolnej oraz adaptację elementów systemu CLIL.

W ramach projektu przewidziano wdrożenie następujących działań projektowych: I etap – przygotowanie – kwestie formalne, kampania informacyjna, rekrutacja, wizyta przygotowawcza; II etap – wsparcie przed mobilnością – wsparcie językowe online programu Erasmus+ – j. angielski i j. portugalski, kulturowe (geografia, obyczaje, kultura, sztuka i historia Portugalii), pedagogiczne, i organizacyjne; III etap – mobilność zagraniczna – 2 grupy wraz z 6 opiekunami na 14 dni obejmująca udział w zajęciach lekcyjnych w Szkole w Barcelos, pozalekcyjnych, w programie kulturowym (zwiedzanie, poznawanie lokalnej kultury i zwyczajów); IV etap – ewaluacja i upowszechnienie – pomiar nabytych umiejętności i kompetencji, upowszechnianie wyników projektu w ramach Szkoły, dzielenie się wiedzą, udostępnienie informacji na platformie programu Erasmus+, wydanie dokumentów potwierdzających mobilność i sprawozdawczość końcowa.

Możliwość komentowania została wyłączona.