Narodowe Święto Niepodległości

Wolność nie jest dana raz na zawsze.

Trzeba ją stale zdobywać na nowo…

Św. Jan Paweł II

Na przełomie października i listopada 1918 r. sytuacja międzynarodowa była dla Polski porozbiorowej wyjątkowo korzystna. Wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski Niemiec, Polacy coraz wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. W związku z tym, aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich, okupowanych przez państwa centralne. 

W Warszawie od września 1917 r. działała powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna. Na początku listopada 1918 r. regenci zdawali sobie sprawę, że ich polityczna rola dobiega końca i starali się powołać rząd, który miałby szerokie poparcie społeczne i któremu mogliby oddać władzę z przekonaniem, że w możliwie krótkim czasie przeprowadzi on wybory do Sejmu.

Sytuacja polityczna w Warszawie zmieniła się w sposób zasadniczy 10 listopada 1918 roku, dzięki przybyciu specjalnym pociągiem z Berlina uwolnionego z twierdzy magdeburskiej Józefa Piłsudskiego. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni, kończące I wojnę światową. Po 123 latach zniewolenia, Polska odzyskiwała niepodległość.

Sejm RP w 1937 r. uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada „jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny”.

W latach 1939-1944 oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca. 

Ustawą sejmu wybranego w czerwcu 1989 r. przywrócono obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.

Upamiętnieniu tej ważnej dla narodu polskiego daty, niech posłuży montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów kl. IIA, pod kierunkiem pań Małgorzaty Kamińskiej – Pliszki i Agnieszki Roszkowskiej  – Boguckiej, który niebawem pojawi się na naszej stronie. Tymczasem przedstawiamy fotorelację z dzisiejszej uroczystości.

13
11
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Poprzednie
Następne

Możliwość komentowania została wyłączona.