Monika Mystkowska,Katarzyna Stypułkowska,Katarzyna Roszkowska,Karolina Żochowska,Izabela Zalewska,Natalia Wojtkowska,
Wioleta Niemyjska,Maria Płońska.