Piotr Bartłomiejczuk,Bartosz Grzybowski,Szymon Jaźwiński,Rafał Stypułkowski,Dominik Dąbrowski,Paweł Dworakowski,
Marek Piętka,Łukasz Wróblewski,Albin Ziemiański,Łukasz Niemyjski,Patryk Terepko,Grzegorz Kozak,Andrzej Pliszka,
Adrian Janiuk,Wojciech Kossakowski. Trener : Maciej Kulbabiński.