Nawigacja

SERWIS MATURALNY


Zaktualizowane informatory o egzaminie maturalnym od 2008 r. - w postaci plików PDF. Ze strony CKE można pobrać i zainstalować na swoim komputerze darmowy program Adobe Acrobat Reader.OPIS BIBLIOGRAFICZNY


W przygotowaniach do ustnej matury z języka polskiego niezbędna jest znajomość tworzenia opisu bibliograficznego dokumentów, które wykorzystujemy w prezentacji.

Opis bibliograficzny książki jednego autora:

H. Sienkiewicz, Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, opr. T. Żabski, Wrocław-Warszawa 2002

Opis książki pod redakcją:

Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t.1, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Kraków 1997

Opis jednego rozdziału książki pod redakcją:

J. Błoński, Borowski i Herling. Paralela [w:] Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t.1, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Kraków 1997, s.5-14

Opis rozdziału książki jednego autora:

Cz. Hernas, Barok, wyd.5 zmn., Warszawa 1998, Jednostka wobec kryzysu świadomości społecznej, s.23-30

Opis jednego tytułu z antologii:

M. Sęp Szarzyński, O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego [w:] Poezja polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności, wyb. A. Rajca i J. Polanicki, wyd.2 zmn., Warszawa 1997, s.74

Opis artykułu z czasopisma:

M. Chaciński, Robert Redford, ojciec chrzestny niezależnych, "Polityka" 2007 nr 45, s.86-88

Opis kasety VHS, płyty DVD:

Chłopi, cz..1 [kaseta video], reż.Jan Rybkowski, Warszawa [1973]

Cudzoziemka [płyta DVD], reż. Ryszard Ber, Warszawa 2005

Opis reprodukcji zamieszczonej w albumie:

J.Pankiewicz, Japonka [reprodukcja], w: T.Dobrowolski, Malarstwo polskie, Warszawa 1999, il. kolor XIX

Opis książki dostępnej w Internecie:

A.Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie [on-line], oprac. M.Adamiec, Gdańsk 2001-2003, [dostęp 20 listopada 2007], dostępny w Internecie: http://monika.univ.gda.pl/~literat/panfull/index.htm