Dyrektor szkoły

Stopień awansu zawodowego

 

Flanc Ryszard Łukasz

Dyplomowany

 

Wicedyrektor szkoły

Stopień awansu zawodowego

 

Dołubizno Aldona

Dyplomowany

 

Imię i Nazwisko nauczyciela

Stopień awansu zawodowego

1.    

ks. Kurek Wojciech

Kontraktowy

2.    

Bielesta Agata

Dyplomowany

3.    

Buczyński Tomasz

Kontraktowy

4.    

Dąbrowska Ewelina

Dyplomowany

5.    

Fedorowski Krzysztof

Dyplomowany

6.     

Gierałtowski Jacek

Dyplomowany

7.    

Grabińska Dorota

Dyplomowany

8.     

Grabowska Anna

Dyplomowany

9.

Grabowski Krzysztof

Dyplomowany

10.  

Grabowski Stanisław

Dyplomowany

11. 

Grodzki Tomasz

Mianowany

12. 

Jankowska Bożena

Dyplomowany

13. 

Kamińska-Pliszka Małgorzata

Dyplomowany

14. 

Kietlińska Halina

Dyplomowany

15. 

Kisielewska Marzanna

Dyplomowany

16. 

Kulbabiński Maciej

Dyplomowany

17. 

Lewocz-Muszyńska Magdalena

Dyplomowany

18. 

Marciniak-Gierałtowska Małgorzata

Dyplomowany

19. Malinowski Antoni Mianowany

20.  

Mioduszewska Urszula

Mianowany

21. 

Mystkowska Agnieszka

Dyplomowany

22. 

Ogrodnik Grażyna

Mianowany

23. 

Ogrodnik Wojciech

Dyplomowany

24. 

Ostrowski Tomasz

Dyplomowany

25. 

Piekutowska Joanna

Dyplomowany

26. 

Piekutowska Urszula

Dyplomowany

27. 

Pomojnicki Aleksander

Mianowany

28. 

Roszkowska-Bogucka Agnieszka

Mianowany

29. 

Roszkowska Irena

Dyplomowany

30. 

Skłodowska Jolanta

Mianowany

31.  

Trzeczszkowski Emil

Mianowany

32. 

Tkacz Cezary

Dyplomowany

33. 

Kaczyńska Iwona

Dyplomowany

34. 

Włodkowska Elżbieta

Dyplomowany

35. 

Wyszomirski Wojciech

Dyplomowany

36. 

Zysik Małgorzata

Dyplomowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2018 - 2019

LIST MEN

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18