Dnia 21 października 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie autorskie z emerytowanym nauczycielem naszej szkoły, panem Andrzejem Sitarskim. Organizatorami spotkania byli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Jako koledzy autora, na spotkaniu obecni byli również nauczyciele liceum. Pan Sitarski, w niepowtarzalny, znanym nam wszystkim sposób – poważnie ale z żartobliwą nutą, będącą dowodem na jego niesamowite poczucie humoru, opowiadał o swojej niedawno ukończonej i wydanej książce „Kozarze – próba monografii”. Kozarze, to rodzinna miejscowość pana Andrzeja. W czasie spotkania mogliśmy dowiedzieć się, jak narodził się pomysł na książkę, jak wyglądała praca nad nią i jakie zawiera treści. Autor wspominał, jak przeszukiwał miejskie archiwa, analizował treści setek dokumentów, studiował dostępną w tym temacie literaturę, pozyskiwał fotografie i rozmawiał z mieszkańcami Kozarzy.

Dnia 5 listopada 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się dziewiąte spotkanie Klubu Miłośników Historii.Wykład przedstawił prof. Krzysztof Ożóg, wybitny historyk, mediewista, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2006 r. kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii, a od 2012 r. jest dyrektorem Archiwum UJ. Uhonorowany przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" 69. Nagrodą im. Włodzimierza Pietrzaka (2016) - za rzetelną działalność naukową, oddanie się pracy badawczej dotyczącej kształtowania naszej narodowej tożsamości w kontekście narodzin chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Tematem wystąpienia były narodziny Polski i chrzest Mieszka I w 966 r. Historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego omówił  najbardziej prawdopodobny przebieg procesu chrystianizacji całego narodu. Wytłumaczył, jak chrzest Polski wpłynął na rozwój kultury, edukacji, a także historii państwa polskiego. Znakomity wykład prof. Krzysztofa Ożoga na temat początków Polski skłonił zebranych do zadania prelegentowi kilku pytań. Uczestnicy wykładu mogli zakupić książkę prof. Krzysztofa Ożoga „966. Chrzest Polski”, a po wykładzie zdobyć dedykację autora.

                                                                                                                Sylwia Stypułkowska kl. Ib

Już po raz dziesiąty w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży odbył się konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to my”. Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku udział w nim wzięło 44 recytatorów, 43 wokalistów oraz 2 chóry – ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa podlaskiego.  Co roku uczestnicy są oceniani przez profesjonalne jury. Z okazji jubileuszu konkursu wśród tego grona zasiadła Marta Kosakowska „Marika” – znana łomżynianka, wokalistka i prezenterka telewizyjna.

10 listopada 2016r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły Ryszard Łukasz Flanc. W swoim wystąpieniu nawiązał do patriotyzmu. Podkreślił jego znaczenie w dziejach Polski i rolę w chwili obecnej.  Zaznaczył, że kształtowania takich postaw jest obecnie jednym z obowiązków szkoły. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas II oraz zespołu Jagiellończyk Band pod opieką prof. Tomasza Ostrowskiego. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przypomnieli trudną drogę Polski do odzyskania niepodległości.

W dniu 11 listopada 2016 w Augustowie odbyły się obchody związane z upamiętnieniem 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz szefowie innych podlaskich służb mundurowych, samorządowcy i liczni zaproszeni goście oraz społeczność Augustowa. W wydarzeniu tym naszą szkołę reprezentowała klasa mundurowa I D  wraz z wychowawcą p. Maciejem  Kulbabińskim. Po oficjalnych obchodach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na teren plaży przy amfiteatrze w Augustowie. Tam odbył się I Bieg Młodego Patrioty o Puchar Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 08.11.2016 r. klasa mundurowa - III E pod opieką  p. Tomasza Grodzkiego rozpoczęła cykl zajęć w ramach programu „Bezpieczeństwo” w Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Było to efektem podpisania przez  Dyrektora Szkoły –p. Ryszarda Łukasza Flanca umowy o współpracy pomiędzy służbami mundurowymi a naszą szkołą. Pierwszym analizowanym tematem były „Metody zwalczania rozlewów olejowych”.

W piątek 28 października maturzyści z naszego liceum, pod opieką katechetów i nauczycieli, uczestniczyli w pielgrzymce do tronu Matki Boskiej Częstochowskiej. Każdy z maturzystów powierzył Matce Bożej Jasnogórskiej własne intencje. W tym cudownym miejscu modliliśmy się o pomyślne zdanie matury oraz dostanie się na wymarzony kierunek studiów. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w klimacie Roku Miłosierdzia i dziękczynienia za XXXI Światowe Dni Młodzieży. Po przybyciu do Częstochowy, w ciszy i skupieniu udaliśmy się do kaplicy Cudownego Obrazu. Mieliśmy również  możliwość uczestnictwa w katechezie o rozeznawaniu powołania, pod przewodnictwem ks. Jakuba Bartczaka.

Dnia 14 października 2016 roku w ramach wycieczki pracowników naszej szkoły do Lublina mieliśmy możliwość i niewątpliwą przyjemność być gośćmi profesora Lucjana Pawłowskiego (Dyrektora Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska) oraz profesora Krzysztofa Kostro (pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie). Podjęci herbatą i słodkim poczęstunkiem przysłuchiwaliśmy się wspomnieniom panów profesorów, którzy będąc absolwentami naszego liceum z sentymentem opowiadali o szkole i swoich młodzieńczych latach spędzonych w Wysokiem Mazowieckiem.  Dowiedzieliśmy jakie relacje łączyły absolwentów z ich wychowawcami, jakie żarty przygotowywali kolegom i nauczycielom i jak miło im przy każdej możliwej okazji wracać myślami do tamtych lat. Panowie mówili również o tym, że z wielką ochotą odwiedzają swoje rodzinne miejscowości, w miarę możliwości angażując się w ich życie społeczne.

Trzy wolne (od zajęć edukacyjnych) październikowe dni (14,15,16) pracownicy naszej szkoły spędzili na integracyjnej wycieczce na trasie Puławy-Lublin-Majdanek-Nałęczów. Wyjazd zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy zwiedzaniem Puław z ich osobliwym, pochodzącym z XVII Zespołem Pałacowo-Parkowym. Spacerowaliśmy, robiliśmy zdjęcia. Aura nas niestety nie rozpieszczała. Zmarznięci dotarliśmy do Lublina, gdzie na Politechnice Lubelskiej mieliśmy przyjemność być gośćmi profesora Lucjana Pawłowskiego (Dyrektora Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska) oraz profesora Krzysztofa Kostro (pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie). Wieczornych emocji dostarczyła nam wizyta w Lubelskim Teatrze Muzycznym, na deskach którego obejrzeliśmy jedną z najbardziej popularnych operetek J. Straussa „Baron Cygański”.

Bardzo nas cieszy kiedy nasi absolwenci odwiedzają szkołę. Bardzo ciekawym okazało się spotkanie z absolwentem z 2007 roku, jakie miało miejsce w naszej szkole 28 października 2016r. Pan mgr Emil Kalinowski studiował w Warszawie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem tego wydziału. Emil zajmuje się historią nowożytną ze szczególnym uwzględnieniem dziejów naszego regionu. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć” – B. Woloniewicza.

Dnia 26  października 2016 roku w budynku Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta. Jednym z punktów posiedzenia było uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Jarosława Siekierki. Przyznawanie tego stypendium określa Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Stypendia wręczane są corocznie  za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W ubiegłym roku szkolnym aż 43 utalentowanych uczniów, uczęszczającym do szkół na terenie naszego miasta zapracowało na to wyróżnienie. Wśród nagrodzonych znalazło sią 9 uczniów naszej szkoły (Aleksandra Bielińska, Weronika Ciecierska, Karolina Dąbrowska, Julita Gmitrzuk, Michalina Mormol, Kacper Zakrzewski, Martyna Żebrowska, Justyna Żurowska, Oliwia Kozłowska) w tym 5 absolwentów (obecnie już studentów), w imieniu których stypendia odbierali rodzice.

Dnia 20.10.2016r. nasi uczniowie byli obecni na podsumowaniu projektu „Śladami bohaterów”, w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestnicy zaprezentowali swoją pracę  przed pracownikami IPN oraz uczniami szkół, którzy także brali udział w projekcie. Po wyświetleniu prezentacji i wysłuchaniu pozostałych prac, odbyło się wyłonienie sześciu najlepszych uczniów, którzy otrzymali największą liczbę punktów za rozwiązanie kart pracy, otrzymanych podczas wyjazdu. W gronie wyróżnionych nie mogło oczywiście zabraknąć naszego ucznia,  był nim Kacper Zakrzewski, który osiągną wynik 20 punktów na 23 możliwych do zdobycia. Podsumowując - w  wyjeździe wzięło udział 50 uczniów i opiekunów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Augustowa, Białegostoku, Grajewa, Kolna, Łomży, Niećkowa, Siemiatycz, Suwałk, Szczuczyna, Wojewodzina oraz Wysokiego Mazowiecka. Projekt tak jak w latach ubiegłych został sfinansowany przez władze samorządowe. „To było niesamowite i niecodzienne wydarzenie, które w znacznym stopniu przybliżyło nam postacie trzech wielkich Polaków  gen. Stefana „Grota” Roweckiego, gen. Stanisława Maczka oraz gen. Stanisława Sosabowskiego ” mówią uczestnicy wyjazdu.

Kacper Zakrzewski i Tomasz Dąbrowski

W dniu 18.10.16 w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego „Śladami Bohaterów – Breda 2016” organizowanego przez białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. W projekcie brało udział czworo uczniów, którzy na uroczystym apelu przedstawili wyniki swojej pracy oraz podzielili się z resztą społeczności szkolnej wrażeniami z wyjazdu. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Po przemówieniu Pana Dyrektora Ryszarda Łukasza Flanca  oraz opiekuna grupy  Tomasza Ostrowskiego, wyświetlony został film, będący relacją z wyprawy. W prezentacji zostały wymienione szczególnie ważne dla historii polski postacie: gen. Stefana Roweckiego, gen. Stanisława Sosabowskiego oraz gen. Stanisława Maczka.

„Dobrze zaśpiewany niemiecki, okazuje się być naprawdę pięknym językiem” – takim stwierdzeniem burmistrz Supraśla, pan Marek Szutko rozpoczął wręczenie nagród w Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej. Konkurs odbył się dnia 19 października 2016 roku, w ramach Dni Kultury Niemieckiej pt.”Niemiecki łączy” a bezpośrednim organizatorem imprezy były Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu oraz Stowarzyszenie Języka Niemieckiego w Białymstoku. Konkurs został objęty patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, natomiast upominki dla zwycięzców ufundowała Pierwsza Dama RP, Pani Agata Kornhauser-Duda. W konkursie wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły - Weronika Ostrowska (klasa IIc) i Julia Grabowska (klasa Ia).

24 września na stadionie miejskim w Łomży odbył Memoriał Aleksandra Wojny, czyli półfinały drużynowych mistrzostw województwa podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce. Po rozegraniu wszystkich konkurencji i zsumowaniu punktów dziewczęta z naszej szkoły awansowały do ścisłego finału zajmując 8 miejsce wśród startujących drużyn żeńskich. Chłopcy uplasowali się na 11 miejscu i również awansowali do majowego finału, gdzie wystąpi 12 najlepszych drużyn żeńskich i męskich.

Rekrutacja 2017

Samorząd uczniowski

Odwiedza nas 97 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2016-17