22 czerwca 2018 roku o godzinie 10.00 w Jagiellończyku zabrzmiał  dzwonek, który oznajmił koniec roku szkolnego 2017/2018. Na hali sportowej naszego liceum zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście: ks. proboszcz parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła - E. Łapiński,  starszy brygadier mgr inż. A. Koc - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, p. W. Sienicki– przewodniczący Rady Rodziców, p. M. Majewska – skarbnik Rady Rodziców. Jak  zwykle nie zapomnieli o nas nauczyciele emerytowani, którzy niezawodnie towarzyszą podczas  szkolnych uroczystości. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego,  głos zabrała p. wicedyrektor A. Dołubizno, która życzyła uczniom i nauczycielom udanych wakacji. Następnie dyrektor szkoły p. R. Flanc powitał zebranych, podziękował pani wicedyrektor, pedagogom, pracownikom obsługi i uczniom za kolejny wspólny rok pracy. Powiedział, że kończący się rok był bardzo dobry o czym świadczą przede wszystkim wyniki. Wielu uczniów Jagiellończyka osiągnęło wysokie noty w różnorodnych olimpiadach i konkursach na szczeblu krajowym uzyskując tytuły laureata i finalisty.

Dzień klasy mundurowej II d w Jednostce Wojskowej 2031 w Plewkach rozpoczął się apelem  porannym o 7:30. Dowódca por. Konrad Kozłowski przedstawił kompanii postawione zadania do zrealizowania, następnie przywitał klasę mundurową na czele z opiekunami: dyrektorem Ryszardem Łukaszem Flancem, wychowawcą klasy mundurowej Maciejem Kulbabińskim, księdzem Wojciechem Kurkiem  i Tomaszem Grodzkim – nauczycielem bezpieczeństwa. Również i nam wyznaczył zadania, które mieliśmy w tym dniu wykonać. Zajęcia odbywały się w blokach tematycznych, gdzie klasa podzielona była na trzy sześcioosobowe drużyny. Pierwszym z nich była budowa, rozkładanie i składanie broni oraz nauka celowania na trenażerze "Cyklop". Te zajęcia cieszyły się największym zainteresowaniem.

Nikt w „Jagiellończyku” nie wątpi, że takiego głosu, jaki ma Gabriela Biała z klasy IIA , można tylko pozazdrościć. Swoim cudownym śpiewem niejednokrotnie poruszała serca słuchaczy, podczas uroczystości szkolnych czy konkursów. Nie inaczej było, gdy na konferencji „Ojcowie naszej Niepodległości” usłyszeli ją pracownicy białostockiego oddziału IPN. Dzięki nim Gabrysia miała okazję przeżyć niesamowitą muzyczną przygodę. Za pośrednictwem pani Urszuli Gierasimiuk z IPN-u umożliwiono nagranie śpiewanych przez nią piosenek w prawdziwym, profesjonalnym  studiu, w siedzibie Radia Olsztyn. Moment ten nastąpił 15 VI 2018 roku.

W dniach 7 - 8 czerwca 2018 r. odbył się finał XI Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem reprezentował uczeń klasy 1c, Jakub Żochowski, pod czujnym okiem nauczycielki historii i opiekunki p. Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej. W pierwszym dniu olimpiady uczestnicy rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach: „Broń i Barwa”, „Eksponat”, „Malarstwo batalistyczne”, „Znaki i odznaczenia”, „Warszawa 1887-1922”, „Geografia militarna”, „Literatura i poezja”, „Pieśń”.  Młodzi ludzie wykazali się bogatą wiedzą. Konkurencja była bardzo duża. Następnego dnia, czyli 8 czerwca trzeba było stawić czoła jeszcze jednemu zadaniu, którym było oprowadzanie po miejscach i obiektach historycznych w Warszawie.

18 czerwca 2018 roku, w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, odbyła się uroczystość podsumowania VI edycji Konkursu  historyczno – literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Jego pomysłodawcą jest pan Jarosław Zieliński - poseł na Sejm RP, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Uczniowie, biorący udział w konkursie, podejmują się zgłębiania prawdy o trzech dramatycznych wydarzeniach w historii Polski: zbrodni katyńskiej, katastrofie smoleńskiej oraz obławie augustowskiej. Wśród 60 uczestników tegorocznych zmagań znaleźli się licealiści Jagiellończyka - Wiktoria Mruszczyk oraz Jakub Wróblewski z klasy II A, którzy pracowali, pod kierunkiem p. Małgorzaty Kamińskiej - Pliszki.

Dnia 13 czerwca 2018 roku, po długich godzinach prób, uczniowie Jagiellończyka w gmachu Centrum Konferencyjnego-Wystawienniczego Archidiecezji Białostockiej na ulicy Kościelnej .zaprezentowali autorski program artystyczny. Przedstawienie przygotowane pod kierownictwem pani Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej oraz pani Doroty Grabińskiej podbiło serca publiczności, a młodzi artyści zebrali gorące owacje od wzruszonych widzów. Występ naszych licealistów uświetnił uroczystą galę podsumowującą regionalny konkurs poetycki przebiegający pod hasłem: „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowany przez oddział IPN w Białymstoku. Wśród wyróżnionych w tym konkursie znalazło się dwoje uczniów z naszego liceum: Katarzyna Bartłomiejczuk z klasy I D (opiekun – p. D. Grabińska) i Tomasz Choiński z klasy I A (opiekun – p. B. Jankowska). Uczniowie ci uczestniczyli również w tym dniu w warsztatach literackich, które poprowadził poeta i krytyk literacki Janusz Tarnienko.

Niestandardowo, bo 28 maja, a nie 1 czerwca, w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Od samego rana byliśmy oblegani przez niezliczone ilości rowerów, z ich małymi milusińskimi właścicielami, ale zacznijmy od początku… Wraz ze sponsorami, czyli Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, grupą Biznes Polska oraz bankiem BGŻ, nauczyciel wychowania fizycznego liceum - pan Aleksander Pomojnicki zorganizował serię wyścigów rowerowych dla dzieci z naszego miasta, poczynając od przedszkolaków, a kończąc na uczniach klas III szkół podstawowych. Wśród zgromadzonych zawodników oraz ich opiekunów od samego początku wyczuwalne było napięcie oraz gotowość do uczciwej rywalizacji.

Takim magicznym miejscem jest niewątpliwie Liceum im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, choć być może nie brzmi to skromnie, jednak ma swe uzasadnienie. Skąd taka myśl ?– otóż jej  źródłem jest spotkanie  zorganizowane 8 czerwca przez absolwentów, którzy zdawali egzamin dojrzałości w 1973 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia byli: p. Hanna Kruszewska, p. Maria Pawłowska, p. Grażyna Rzymska oraz p. Henryk Żochowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli dyrektorzy szkoły: p. Jan Kryński, p. Halina Klepaczewska, p. Andrzej Gołaszewski oraz profesorowie : p. Halina Golik, p. Irena i Jan Ustyniukowie, p. Czesław Wyszyński, p. Stanisław Sokołowski oraz p. Jan Falaciński - szczególnie witani przez swych byłych uczniów.  Sentymentalno- liryczne  wystąpienie wygłosił prof. Henryk Skarżyński – wracając wspomnieniami do czasów wczesnej młodości, miejsc i osób szczególnie bliskich, do wzruszających słów dołączył publikacje: „Prawie wszystko o słuchu” oraz „ Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu”. Prowadzącym spotkanie był p. Henryk Żochowski, który witał przybyłych gości i absolwentów.

W dniu 04.06.2018 r. uczniowie klasy mundurowej II D Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem odwiedzili 183. Kompanię Radiotechniczną w Plewkach, która wchodzi w struktury 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego. Wizyta w jednostce wojskowej była dla młodzieży nowym doświadczeniem. 

25 maja br w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica miała miejsce XVII Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Świętego Jana Pawła II. Tegoroczny konkurs związany był z osobą Ducha Świętego i dotyczył tego teologicznego zagadnienia w nauczaniu Ojca Świętego na podstawie encykliki o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata „DOMINUM ET VIVIFICANTEM” . Patronat objął Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Dziekan Wysokomazowiecki Ks. kan. Ryszard Niwiński. Konkurs był zaadresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Reprezentacji naszego „Jagiellończyka” nie mogło zabraknąć czyli uczennic z  klasy II „c”.  Zmagania konkursowe rozpoczęły się o godzinie 8.45 częścią pisemną . Ten etap był dosyć trudny ponieważ wszyscy uczestnicy pisali do ostatniej minuty czyli 45 minut. Po wysiłku intelektualnym uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość poczęstować się przepysznymi smakołykami przygotowanymi przez uczniów klas technikum gastronomicznego. Po degustacji wszyscy zostali zaproszeni na salę gimnastyczną. Tam czekał na nas Gość Specjalny Ks. prałat dr Zbigniew Skuza i inni zaproszeni goście przez Organizatorów Konkursu czyli ZSZ im. Stanisława Staszica. Ks. Zbigniew przybliżył nam osobę Ducha Świętego w życiu chrześcijanina.

Konkurs plastyczny Człowiek i Przyroda ogłosił Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. Współorganizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. W kilku kategoriach wiekowych na konkurs wpłynęło 300 prac. Konkurs miał zasięg powiatowy. W kategorii szkól ponadgimnazjalnych praca uczennicy Jagiellończyka z klasy I D zajęła III miejsce.

Po dwóch tygodniach rozłąki, dnia 9 maja 2018 roku, w środku nocy, w proginaszej szkoły zawitali uczniowie z hiszpańskiego miasta Sant Cugat del Valles. Polacy przywitali ich chlebem i solą, już na początku pokazując im element naszej kultury i tradycji. Pierwszego dnia (czwartek - 10.05.2018r.) odbyło się oficjalne powitanie gości - spotkanie z dyrektorem szkoły Panem Ryszardem Łukaszem Flancem oraz wicedyrektor Panią Aldoną Dołubizno. Następnie udaliśmy się do Białowieskiego Parku Narodowego. Piękne krajobrazy, nietypowe w innych krajach zwierzęta, m.in. żubry, zrobiły ogromne wrażenie na Hiszpanach. Zwiedzaliśmy Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów. Po powrocie do Wysokiego Mazowieckiego spędzaliśmy czas z rodziną oraz przyjaciółmi, pokazując kolegom z Hiszpanii nasz codzienny styl życia i zwyczaje. W piątkowy poranek (11.05.2018r.) wszyscy biorący udział w wymianie, wyjechali autokarem do Rucianej Nidy, położonej na Mazurach. Przez całą drogę śpiewaliśmy, śmialiśmy się i poznawaliśmy nawzajem. Zakwaterowaliśmy się w ośrodku „Mazurski Gaj”. Były to 5-osobowe drewniane domki letniskowe z bezpośrednim dostępem do Jeziora Bełdany.

Dnia 19 maja 2018 roku w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie odbył się finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych reprezentowały dwie uczennice – Aleksandra Grodzka oraz Sylwia Stypułkowska z klasy II B. Głównym celem współzawodnictwa było rozpowszechnianie wiedzy o życiu papieża Jana Pawła II oraz popularyzacja jego filozofii i pracy twórczej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs przebiegał w czterech etapach. Dwa pierwsze etapy polegały na rozwiązaniu w określonym czasie internetowego testu, który składał się z pytań dotyczących czasów młodości, posługi kapłańskiej oraz pontyfikatu Karola Wojtyły. Trzeci etap wymagał przygotowania eseju na jeden z trzech tematów wskazanych przez Komisję:

We wrześniu 2017 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Młodych Patrio­tów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem pro­jektu było  krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.Inicjatorem jego realizacji w naszej szkole był dyrektor Ryszard Łukasz Flanc. Szkoła, przystępując do projektu, miała do wykonania 7 spośród 9 zadań. Wszystkie były oceniane przez jury, na podstawie sprawozdań wysyłanych do organizatora.  

Za każde podjęte i wykonanie działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonanie zadań projektowych, otrzymaliśmy certyfikat „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

 

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18