Co jak co , ale kultura to podstawa- jak twierdzą uczniowie klasy II B, którzy pod opieką p. wicedyrektor Aldony Dołubizno, p. Doroty Grabińskiej i p. Urszuli Piekutowskiej i w towarzystwie koleżanek z klas młodszych ,udali się na zajęcia zorganizowane przez Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. Organizatorzy zadbali o to, by każdy z młodych ludzi znalazł dla siebie coś ciekawego. I tak oto pierwszym elementem był wykład doktora Wojciecha Siwaka pt. „Immersja czyli zanurzeni w wirtualu” . Immersja to zanurzenie zmysłowe. Dr Wojciech Siwak opowiadał o tych zanurzających technologiach i ich społecznych, psychologicznych, kulturowych konsekwencjach. Wielu emocji dostarczył młodzieży Wielki Quiz Kulturoznawczy , w którym nasi uczniowie zdobyli trzy nagrody – Aleksandra Grodzka z klasy I B, Julia Kamińska z klasy I C i Szymon Roszkowski z klasy II B – wykazali się wiedzą kulturoznawczą i jako reprezentanci naszego liceum odebrali dyplomy i nagrody od organizatorów .Warsztat filmowy, czyli garść podstawowych uwag, gdy filmujemy lustrzanką cyfrową prowadził– dr Tomasz Adamski.

6 marca 2017 po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu w naszej szkole odbył się finał XI szkolnego konkursu Wiedzy o Królu Kazimierzu Jagiellończyku. W pierwszym etapie odbyły się eliminacje pisemne, polegające na rozwiązaniu testu dotyczącego życia, działalności i epoki Kazimierza Jagiellończyka. Do etapu drugiego - finałowego zostało zakwalifikowanych pięcioro uczniów. Etap drugi miał formę ustną. Uczestnicy odpowiadali na pytanie wybrane losowo z zestawu konkursowego. Odpowiedzi uczniów w tym etapie oceniła komisja konkursowa w składzie: Pani wicedyrektor Aldona Dołubizno, Pani profesor Agnieszka Roszkowska - Bogucka, Pan profesor Tomasz Ostrowski, Pan profesor Wojciech Wyszomirski.

Po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac zawodów II etapu, decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z dn. 4 marca 2017 r.,  do zawodów finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej zakwalifikowano 120 uczniów, którzy osiągnęli co najmniej 109 pkt. Z naszego okręgu na finał, który w tym roku odbędzie się w Suwałkach, pojedzie dziesięciu zawodników. Siedem miejsc zajęli uczniowie z Białegostoku, w tym pięciu  uczniów z II LO, w dziesiątce sklasyfikowano również dwóch uczniów z Łomży i jednego z Suwałk, który wynikiem 133,5 pkt. wygrał zawody okręgowe. Uczeń naszej szkoły Tomasz Dąbrowski z klasy IIID, zajął w klasyfikacji okręgowej czternaste miejsce z wynikiem 102pkt., na ponad siedemdziesięciu  zawodników zakwalifikowanych do II etapu. Jak widać zabrakło mu naprawdę niewiele, by dostać się do najlepszych geografów w Polsce. Gratulujemy osiągniętego wyniku i mamy nadzieję, iż doświadczenie zdobyte na olimpiadzie zaowocuje w przyszłości. 

Te dni z pewnością zapadną głęboko w pamięć uczniów „Jagiellończyka”.  W dniach 1-3 marzec przeżywaliśmy wyjątkowe wielkopostne rekolekcje szkolne. Prowadzącym „duchowe ćwiczenia” był ojciec Wojciech Pawlicki , redemptorysta z Sanktuarium Matki Bożej w Osuchowej. Ciekawa jest etymologia słowa „rekolekcje”. Pochodzący ze średniowiecznej łaciny wyraz „recollectio” oznacza wewnętrzne skupienie, zbieranie, scalenie, sklejanie tego, co we mnie jest „decollectio”, czyli rozproszone, pogmatwane, nieuporządkowane, porozbijane, rozdarte. Celem rekolekcji jest zintegrowanie mojej osoby, mojego ja. Również nasze rekolekcje miały na celu zatrzymanie się, zwrot, zmianę kierunku w naszym życiu duchowym, aby nabrać nowych sił. Rozpoczęliśmy mszą św. i posypaniem głów popiołem w Środę Popielcową w kościele Ap Piotra i Pawła. Ojciec Rekolekcjonista w trakcie trzech dni poruszył kilka ważnych egzystencjalnych tematów  w oparciu o czytania Liturgii Słowa oraz krótki film pt Cyrk motyli (The Butterfly Circus) w reż. Joshua Weigel.

Już od kilku lat mamy ogromną przyjemność gościć u siebie członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS, p. Ryszarda Łapińskiego, p. Zbigniewa Kostro, którzy swą postawą i obecnością przypominają o najważniejszych wartościach patriotycznych. W związku z tym Dzień Żołnierzy Wyklętych stanowił najlepszy czas , by podpisać umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem a Grupą Rekonstrukcji Historycznej PLIS. Do wydarzenia tego doszło w siedzibie Zespołu szkół w Nowych Piekutach, umowę podpisała wicedyrektor liceum – p. Aldona Dołubizno oraz prezes Grupy Rekonstrukcji – p. Ryszard Łapiński.

 Zakres współpracy po stronie Szkoły obejmuje:

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wysokiem Mazowieckiem  był obchodzony 26 lutego 2017 roku, zorganizowany został pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem odprawiona została msza w intencji ojczyzny i żołnierzy podziemia niepodległościowego, sprawowana przez ks. dziekana Ryszarda Niwińskiego i ks. dr Mariusza Chmielewskiego, w której uczestniczyli zaproszeni goście, liczne poczty sztandarowe i mieszkańcy miasta. Nasza szkoła bardzo licznie zaznaczyła swój udział w tym jakże ważnym święcie. Klasy mundurowe pod kierunkiem wicedyrektor Aldony Dołubizno,  p. Bożeny Jankowskiej i p. Macieja Kulbabińskiego, pełniły wartę honorową przy pomniku kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, Byliśmy tam przede wszystkim po to, by okazać szacunek, jakim darzymy, tych, którzy do końca trwali przy ideach niepodległościowych.

Święto Żołnierzy Wyklętych przypada na 1 marca, tego dnia w piwnicy mokotowskiego więzienia umierali z rąk katów wybitni polscy oficerowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Do określenia Żołnierze Wyklęci sięgnął śp. prezydent Lech Kaczyński ,składając 26 lutego 2010r. w Sejm swój projekt uczczenia walczących ,proponując dzień 1 marca. Senat przyjął ustawę bez poprawek, i 1 marca 2011r. w Polsce odbyły się po raz pierwszy uroczystości, konferencje, spotkania związane z nowym świętem państwowym. W 1945r. Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego musieli sobie odpowiedzieć na pytanie : bić się czy nie bić? Tych, których święto obchodzimy, połączyła niezgoda na komunistyczne rządy i gotowość do walki o wolność, nawet za cenę życia.

Dnia 28.02.2017r. w o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Sokólskiej 1, odbył się drugi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, do którego zakwalifikowały się uczennice klasy III d Wioleta Pogorzelska i Paulina Śliwowska. Niestety z powodów zdrowotnych naszą szkołę mogła reprezentować tylko jedna uczennica. Drugi etap olimpiady polegał w pierwszej części na zaprezentowaniu wcześniej przygotowanej pracy, w naszym przypadku filmu, na jeden z piętnastu tematów. Od uczestników wymagano wiedzy z zakresu życia małżeńsko-rodzinnego, co sprawdzano w drugiej części zadając pytania dotyczące przedstawionej problematyki. Największą, maksymalną liczbę punktów otrzymała drużyna z naszej szkoły. Tu chcemy podziękować za silne wsparcie merytoryczne i pomoc techniczną w realizacji naszego zadania p. Jackowi Gierałtowskiemu. Pamiątkowe nagrody i dyplomy wręczyła pani Teresa Chrostowska - wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za Wioletę i Paulinę by zostały laureatkami olimpiady.

1 marca 2017 roku, uczniowie kl. IID naszego liceum, pod opieką pani Małgorzaty Kamińskiej – Pliszki, wzięli udział w spotkaniu w wysokomazowieckiej siedzibie Banku Spółdzielczego. Ta niezwykła lekcja z zakresu edukacji ekonomicznej, została zorganizowana w ramach projektu pn. „Z ekonomią za pan brat”, realizowanego przez Fundację „Centrum Obsługi Biznesu”, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i z partnerskim wsparciem Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Uczniowie, podczas spotkania, uzyskali niezbędną wiedzę, na temat dysponowania  budżetem domowym i możliwości oszczędzania. Prowadząca wykład podała informację o programach komputerowych, które są pomocne, podczas planowania domowych (i nie tylko!) wydatków. Podkreśliła, że po czasach świnek-skarbonek, nastał czas osobistych kont bankowych.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowała FORUM KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, które odbyło się w dniu 27 lutego 2017 roku, w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 1. Intencją organizatorów Forum było przybliżenie wiedzy z zakresu pełnienia służby oraz struktur organizacyjnych Policji i Straży Granicznej, zapoznanie ze zmianami jakie dokonują się w obszarze działań ustawowych wskazanych służb oraz ukazanie oczekiwań społeczeństwa w stosunku do roli służby w formacjach podległych MSWiA. W oparciu o realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, celem organizatorów jest również propagowanie i zachęcanie młodzieży do wyboru szkół związanych z formacjami mundurowymi. Forum jest adresowane min. do uczniów  oraz opiekunów  klas mundurowych. Naszą szkołę reprezentowała klasa II a i trzech uczniów z klasy III e o profilu mundurowym. Opiekunami uczniów byli p. wicedyrektor Aldona Dołubizno oraz p. Tomasz Grodzki.  Harmonogram forum przedstawiał się następująco:

Dnia 24 lutego, w naszym liceum odbyła się dyskoteka ostatkowa.Z okazji zbliżającego się postu, samorząd szkolny urządził świetna imprezę pod koniec czwartkowego dnia. O brzydkiej pogodzie szybko pozwoliła nam zapomnieć dobra muzyka. Dyskoteki szkolne to wciąż pretekst do zawierania nowych znajomości, co dobrze wykorzystują nasi otwarci i mili znajomi ze szkoły.

Samorząd Uczniowski organizuje w naszej szkolne konkurs "Super klasa". Rozpoczyna się on z dniem 01.11.2016r., a kończy 21.06.2017r. Na zakończenie każdego semestru nastąpi podsumowanie punktów uzyskanych przez klasy w konkursie. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która uzyska największą ilość punktów w ciągu roku szkolnego. Nagrodami są nagroda finansowa, puchar oraz tytuł Super Klasy.

W konkursie oceniane będą:

·         Średnia ocen;

·         Frekwencja;

·         Zachowanie;

·         Opinia nauczycieli uczących w danej klasie (po I i II semestrze);

                                                                              ·         Udział w konkursach;

                                                                              ·         Udział w zawodach sportowych;

                                                                              ·         Udział w akcjach: imprezy kulturalne, akademie i uroczystości szkolne;

                                                                              ·         Czytelnictwo.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

W dniu 22 lutego 2017 roku uczniowie  klasy mundurowej III e ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiej pod opieką  Tomasza Grodzkiego uczestniczyli w lekcji plenerowej zorganizowanej przez Państwową Straż Pożarną wraz z Policją w naszym mieście. Zajęcia odbyły się w parku miejskim na zbiorniku wodnym naprzeciwko straży. Tematem lekcji były „Metody ratowania osób tonących pod lodem”. Uczniowie mogli zapoznać się z technikami ratowania osób topiących się zimą. Ratownicy przedstawili bezpieczne metody pomocy poszkodowanym oraz wyjaśnili podstawowe błędy podczas ratowania. Następnie  brygadier mgr inż. Zbigniew Zalewski omówił techniki oraz wyczulił na popełnione błędy. Na zakończenie złożono podziękowania na ręce strażaków. Po spotkaniu uczniowie powrócili do szkoły na pozostałe lekcje.  

Pobierz i obejrzyj filmy z lekcji:  Film 1, Film 2,  Film 3,  Film 4

 

Tomasz Grodzki

 
 

Już od kilku lat Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem przyjmuje w swe gościnne progi uczelnie , które przyjeżdżają zaprezentować oferty edukacyjne. Organizatorem przedsięwzięcia są Wieści Podlaskie, których redaktor naczelny- p. Wiesław Sokołowski czuwa nad przebiegiem targów. W tym roku – 21 lutego,  w  XV Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych  brały udział następujące uczelnie:

1. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
2. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
4. Uniwersytet w Białymstoku
5. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
6. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
                                                                             7. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
                                                                             8. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

20 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Bogdan Dyjuk uhonorowali najlepsze szkoły województwa podlaskiego. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam również Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Nagrodę i dyplom z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego odebrała wicedyrektor szkoły – p. Aldona Dołubizno. W uroczystościach wzięli udział dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele jednostek samorządowych prowadzących placówki oświatowe– prezydenci, burmistrzowie, starostowie. 

Rekrutacja 2017

Samorząd uczniowski

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2016-17