W poniedziałek 5 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem odbył się pokaz sztuki walki Karate Crossfit, zaprezentowany przez uczniów zambrowskiego klubu Karate Kyokushin. Klasy I i II miały okazję obejrzeć profesjonalny pokaz sztuki walki, prowadzony przez wykwalifikowanych trenerów.

W dniu 31 października 2018r odbył się turniej piłki siatkowej o puchar starosty w Zambrowie. W zawodach brały łącznie 4 drużyny: ZSOiP Wysokie Mazowieckie, ZSOiZ w Czyżewie, ZSZ Zambrów oraz LO Zambrów. Zawodniczki z naszej drużyny wygrały 3 mecze, pokonując wszystkie  zespoły 2:0. Z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości odbył się konkurs stu odbić piłki, który również wygraliśmy.

W piątek 26 października 2018 r. uczniowie klas trzecich wzięli udział  w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. O godzinie 6.30 młodzież pod opieką księdza Macieja Kiempisty, nauczycieli wychowawców i opiekunów wyruszyła dwoma autokarami  do Częstochowy, aby za przyczyną Jasnogórskiej Pani prosić Boga o światło Ducha Świętego na egzaminach maturalnych, właściwy wybór drogi życiowej oraz potrzebne łaski. Najważniejszym punktem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W homilii biskup łomżyński, zwracając się do młodzieży, mówił o szczęściu – wartości, którą chce posiąść każdy człowiek. Podkreślił, iż wymaga ono wkładu pracy człowieka i nie jest dane za darmo i o tym, jak trudno jest być szczęśliwym. Każdy człowiek jest twórcą własnego świata, zaś wychowawcy i nauczyciele są przewodnikami w drodze do dojrzałości.

Uczennica naszej szkoły Anna Motybel z klasy III C została po raz drugi stypendystką "Programu pomocy wybitnie zdolnym" Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Jest to program prowadzony od ponad 35 lat, w którym uczestniczą najzdolniejsi uczniowie z całej Polski. Fundusz organizuje obozy naukowe, warsztaty w laboratoriach, zajęcia w ośrodkach uniwersyteckich, spotkania z wybitnymi naukowcami oraz indywidualne staże badawcze. Uczestnicy mają możliwość współpracy z profesorami wyższych uczelni w ich ośrodkach badawczych. Fundusz wspiera samodzielną pracę nad rozwojem zainteresowań i uzdolnień młodzieży oraz nabywanie przez nich nowych umiejętności. Wszystko po to, aby obudzić w młodych ludziach ciekawość świata. Ania będzie mogła uczestniczyć między innymi w warsztatach oraz stażach z dziedzin takich jak biologia i chemia. Już w ubiegłym roku szkolnym brała udział w interdyscyplinarnych zajęciach na Uniwersytecie Warszawskim. Zachęcamy pozostałych uczniów do nauki i rozwoju , aby mogli skorzystać z programu.

W poniedziałek 22 października przyjechał do Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem niezwykły gość, absolwent tej szkoły - profesor doktor habilitowany Jacek Jemielity. W tym miłym spotkaniu miały zaszczyt uczestniczyć klasy I, II, III C pod opieką p. Marzanny Kisielewskiej i p. Grażyny Ogrodnik. Uczniowie wysłuchali wyjątkowego wykładu na temat terapii genowych z wykorzystaniem mRNA. Nazywa się je "szczepionkami", ponieważ są podawane do węzłów chłonnych indukując odpowiedź immunologiczną organizmu pacjenta. Warto podkreślić, że wykład był prezentacją wyników badań autorskich. Prace są prowadzone od wielu lat przez profesora oraz jego zespół.

Dnia 12 października przedstawiciele naszej szkoły:  dyrektor Ryszard Łukasz Flanc, nauczyciele i młodzież brali udział w nadaniu ZSOiZ w Ciechanowcu imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której uczestnicy udali się do budynku szkoły, gdzie odbyły się  dalsze obchody. Nastąpiło otwarcie kompleksu boisk szkolnych i odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w trakcie której przyjęto uchwałę o nadaniu szkole  imienia  Rotmistrza Witolda Pileckiego. W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej uroczystość stała się okazją do wręczenia nagród Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego. W tym roku z naszej szkoły nagrodzeni zostali następujący nauczyciele : p. wicedyrektor Aldona Dołubizno, p. Agnieszka Roszkowska – Bogucka  i p. Tomasz Ostrowski.

We wrześniu 2018 roku Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka zgłosiło się do akcji BohaterON w Twojej Szkole. Jest to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.  Jest to jedna z największych polskich kampanii o tematyce historycznej. Akcję w Jagiellończyku koordynuje nauczyciel historii pan Tomasz Ostrowski. BohaterOn organizuje seminarium dla nauczycieli. Po seminarium jego uczestnicy wraz z wybranymi uczniami będą mieli za zadanie opracować, przygotowywać i zrealizować miniprojekt historyczny dla lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty wezmą udział w konkursie o wartościowe nagrody dla szkoły. Ogłoszenie wyników i wręczenie wygranej odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie, na którą zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, partnerzy i patroni, a także Powstańcy Warszawscy. W ramach akcji do Liceum przesłano 200 specjalnie przygotowanych pocztówek, które uczniowie Jagiellończyka wysłali Powstańcom Warszawskim.

Dnia 15 października 2018 roku obyło się kolejne posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, w którym już po raz kolejny, wziął udział uczeń naszego liceum – Jakub Wróblewski,  z klasy IIIA. Obrady tej sesji różniły się od poprzednich, bo wzięli w nich udział radni, wyłonieni w wyborach uzupełniających. Wszystkich powitali pan Bogdan Dyjuk, członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz koordynatorzy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Podczas posiedzenia, radni zostali zapoznani z nowym planem działalności i bieżącymi problemami. Podjęto także sprawę organizacji i przeprowadzeniem nowego projektu, jakim jest konkurs o nazwie  „Kotylion Dla Niepodległej”. Ma on na celu pokazanie, jak młodzi ludzie celebrują 100-lecie niepodległości naszego kraju. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia, które ukazywać będzie sposób uczczenia 100 – lecia niepodległości Polski. Chętni do udziału powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy,  w terminie od 15 października 2018 r. do 15 listopada 2018 r., do godziny 23:59, na platformie: https://goo.gl/forms/BJMmBaIZqu6mUZFt1

Więcej informacji pod adresem:  https://www.facebook.com/events/194889664740996/ Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia w konkursowych zmaganiach!

16 października o godzinie 13:00 w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się gala, na której 50 uczniów z województwa podlaskiego otrzymało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, ufundowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego. W tym zacnym gronie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowali Aleksandra Grodzka z klasy III B i Jakub Żochowski z klasy II C. Gala miała uroczysty charakter.

12 października 2018 r. o godzinie  9.00 w  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie, odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Corocznie podczas tych uroczystości wręczane są odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty. Podczas tegorocznych obchodów wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele naszego liceum: pan Wojciech Ogrodnik i pan Wojciech Wyszomirski, otrzymując medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. To bardziej misja niż praca, a bez pasji nie można jej dobrzy wykonywać - tak o byciu nauczycielem mówili pedagodzy w Kolnie podczas inauguracji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

8 października 2018 r. w siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu   „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który przygotowany został z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt realizowany był przez Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. W konkursie wzięło udział 131 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego. Podczas uroczystości podsumowania 10 szkół i przedszkoli otrzymało nagrody, a 20 szkół i przedszkoli wyróżnienie. Nie mogło tam zabraknąć również naszego Liceum, którego społeczność  z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem realizowała założenia konkursu. Szczególny udział w przedsięwzięciu miały uczennice naszej szkoły: Gabriela Biała, Saosan Joubar i Daria Kamińska, pod patronatem dyrektora Ryszarda Łukasza Flanca i opieką p. Marzanny Kisielewskiej, p. Joanny Piekutowskiej oraz p. Jacka Gierałtowskiego.

W dniu 11 października 2018 r., w naszej szkole, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pierwsza część uroczystości miała charakter oficjalny. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, dyrektor Ryszard Łukasz Flanc, powitał  zgromadzonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. W swoim wystąpieniu nawiązał do tego jak ważny jest wysiłek każdej, poszczególnej osoby, przyczyniającej się do naszego wychowania i edukacji oraz złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Następnie odbyło się rozdanie nagród Dyrektora Szkoły pracownikom Liceum docenionym za swą pracę i zaangażowanie.

Dnia 10 października 2018 roku odbył się apel podsumowujący pracę Samorządu Uczniowskiego. Pożegnaliśmy najstarszych jego członków, obecnych maturzystów, którzy pod wodzą przewodniczącej Saosan Joubar i jej zastępczyni Gabrieli Białej, dali z siebie wszystko, aby każdy mógł spędzić w naszym liceum same radosne chwile. Nad pracą uczniów czuwały: Pani Ewelina Dąbrowska i Pani Marzanna Kisielewska. Przewodnicząca SU Saosan Joubar podkreśliła ogromny wkład dyrekcji, opiekunów i działaczy w dokonanie tego co udało się zrobić przez całą kadencję. Dziękując, wręczyła Panu Dyrektorowi i opiekunom kwiaty oraz upominki, a zaangażowanym uczniom pamiątkowe dyplomy i nagrody.

W niedzielę 7 października 2018 r. po raz 22. odbył się finał literackiej nagrody NIKE. Za najlepszą książkę 2017 roku jury uznało Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy. Przewodniczący jury prof. Marek Zaleski, wręczając statuetkę, powiedział : „Marcin Wicha pisze o czułości, której na co dzień się wstydzimy. I robi to w taki sposób, że wstydzić się nie ma czego”. Książka - laureata NIKE 2018 - dostępna jest w naszej bibliotece. Warto przeczytać też inne tytuły, które znalazły się w finale nagrody i są również u nas na półkach (jedna, akurat wypożyczona – Mikrotyki Pawła Sołtysa, pseudonim artystyczny Pablopavo – jest z autografem autora).

Biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie na zakup książek – nowości wydawniczych i lektur szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W maju 2018 r. uczniowie dokonali wyboru tytułów książek, które powinny znaleźć się na bibliotecznych półkach. Na  podstawie wyników głosowania zostało zakupionych ponad  100 nowości czytelniczych. W czerwcu książki zostały udostępnione czytelnikom z możliwością wypożyczeń na wakacje. W sierpniu 2018r. kontynuowano zakupy, tym razem lektur, szczególnie tych pozycji, które znajdują się w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum. Biblioteka wzbogaciła się o ponad 500 woluminów. Informujemy o możliwości przeglądania katalogu biblioteki on-line, który znajduje się na stronie: https://m014135.molnet.mol.pl/

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18