25.04.2017r o godzinie 11.00 rozpoczął się Dzień Otwarty Jagiellończyka. Naszą szkołę odwiedziła liczna grupa uczniów z okolicznych gimnazjów funkcjonujących na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego. Na wstępie młodzież i jej opiekunowie zaproszeni zostali na spotkanie promocyjne, które odbyło się na hali sportowej. Gospodarzami spotkania byli uczniowie z  Samorządu Uczniowskiego. Po przywitaniu gości przez Dyrektora LO p. Ryszarda Łukasza Flanca propozycje kierunków kształcenia w nowym roku szkolnym przedstawiła Wicedyrektor p. Aldona Dołubizno. Koncert  zespołu muzyczno wokalnego  Jagiellończyk Band, występ grupy tanecznej, pokaz filmu promocyjnego, pokaz musztry klasy mundurowej, konkurs wiedzowy z nagrodami były kolejnymi punktami programu spotkania.

W niedzielę uczniowie kl. II a(grupa mundurowa) wzięli udział w III Podlaskim Marszu Cieni w 77 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Marsz odbył się w Białymstoku, po raz trzeci jego organizatorami byli: Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”, Grupa Rekonstrukcyjna „Wschód”, Oddział IPN w Białymstoku. Marsz rozpoczął się o godzinie 12:00, wyruszył sprzed Archikatedry Białostockiej, szedł ulicami: Lipową, Marii Skłodowskiej-Curie do placu Katyńskiego, gdzie złożono kwiaty.

W dniu 11.04.2017r.  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się szkolenie z zakresu budowy i obsługi broni palnej. W szkoleniu udział wzięli uczniowie klas mundurowych ID i IIAM.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:                                           

- klasyfikacja broni palnej i amunicji strzeleckiej.

- budowa i i działanie różnych rodzajów broni palnej.

- pokaz i ćwiczenia w rozkładaniu i składaniu broni.

- BHP podczas strzelania na strzelnicy i w innych sytuacjach.

- postępowanie w sytuacji zacięcia się pistoletu lub karabinka.

5 kwietnia 2017r. grupa 45 uczniów z klas III b, II b i I a miała niepowtarzalną okazję wyjazdu do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Organizatorem był Pan mgr Stanisław Grabowski, opiekunami – Pani mgr Bożena Jankowska oraz Pan mgr Aleksander Pomojnicki. Wyjechaliśmy o godzinie 8.00, na miejsce przybyliśmy po godzinie 10.00. Rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Po otrzymaniu przepustek wraz z przewodnikami wypełnialiśmy kolejne punkty wycieczki. Dowiedzieliśmy się, że Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało 1 września 2011r. w efekcie włączenie Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Jest ono jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym „MARIA”. Główna siedziba Centrum znajduje się w Otwocku w dzielnicy Świerk, gdzie mieliśmy okazję zgłębić wiedzę fizyczną. NCBJ to nie tylko energetyka jądrowa. Instytut zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa , fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum produkuje także m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Program wycieczki obejmował następujące zagadnienia:

Dnia 7 kwietnia 2017r. młodzież pierwszej i drugiej klasy biologiczno- chemicznej pod opieką p. Marzanny Kisielewskiej, p. Eweliny Dąbrowskiej oraz p. Urszuli Mioduszewskiej, wybrała się do Uniwersytetu w Białymstoku, na wydział biologii i chemii. Uczniowie w pierwszej kolejności zwiedzili Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze. Tam mieli okazję zobaczyć interesujące ekspozycje ukazujące bogactwo fauny i flory z różnych zakątków świata pod okiem przewodnika, który opowiadał o poszczególnych obiektach.

W ramach współpracy Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem z Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS, grupa młodzieży pod opieką wicedyrektor Aldony Dołubizno wzięła udział w X  Katyńskim Marszu Cieni.Organizatorem Katyńskiego Marszu jest Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław”, a wydarzeniu patronuje Instytut Pamięci Narodowej. Marsz organizowany jest dla upamiętnienia zamordowanych w 1940 roku oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz policji. Tworzą go członkowie grup rekonstrukcyjnych w historycznych mundurach polskich oficerów oraz prześladowców – funkcjonariuszy NKWD. W milczeniu przechodzą ulicami Warszawy, oddając tym samym hołd pomordowanym. W tegorocznym Marszu wzięło udział kilkuset rekonstruktorów.

Dnia 05.04.2017r. w naszej szkole odbył się VI Wojewódzki Turniej Matematyczny  SIGMA im. Edmunda Pawłowskiego. Wzięły w nim udział reprezentacje siedmiu szkół średnich z terenu naszego województwa:

- Zespołu Szkół  Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

- Zespółu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Zespołu Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

                                                                 - III Liceum Ogólnokształcącego  im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży

                                                                 - Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie

                                                             - Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i Policealnych im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem

W dniach 04 - 05 kwietnia br. uczennice klasy 3d Wioleta Pogorzelska i Paulina Śliwowska pod opieką pana Jacka Gierałtowskiego uczestniczyły w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Finał składał się z dwóch części: testu złożonego z 30 pytań oraz debaty sokratejskiej. Ta debata, to dyskusja zespołów na tematy  dotyczące polityki prorodzinnej w Polsce. Emocje sięgały zenitu.

4 kwietnia 2017 przedstawiciele uczniów naszej szkoły uczestniczyli w Białymstoku w II Podlaskim Forum szkół realizujących innowacyjne programy z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Klasy mundurowe reprezentowali uczniowie klasy mundurowej III e w składzie Bartosz Choiński, Damian Kulesza, oraz Marek Skłodowski.  Opiekunem grupy był nauczyciel EdB Tomasz Grodzki. Forum dla szkół jest drugim tego typu przedsięwzięciem organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Potrzeba stworzenia forum wynika z dynamicznego rozwoju klas mundurowych w woj. podlaskim. Wśród szkół współpracujących z resortem Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej coraz liczniejszą i szczególnie aktywną grupę stanowią szkoły ponadgimnazjalne prowadzące innowacyjne programy z szeroko rozumianej „Edukacji dla Bezpieczeństwa”.

Dnia 27 marca 2017r. młodzież  naszej szkoły z kl. IIA, IIC , IID pod opieką p. Agnieszki Mystkowskiej i p. Doroty Grabińskiej brała udział w „ Popołudniowym  spotkaniu z kulturą wschodniosłowiańską”, organizowanym przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Na początku uczniowie wysłuchali wykładu p. dr Weroniki Biegluk – Leś na temat : Dlaczego Szałamow nie został współautorem Archipelagu Gułag?.

Kończy się rok szkolny – pora więc pomyśleć o przyszłych kandydatach do naszej szkoły. W związku z tym zaprosiliśmy uczniów naszego Gimnazjum, by zapoznali się z ofertą edukacyjną Jagiellończyka. Spotkanie rozpoczęło się na hali sportowej, gdzie przybyłych gości powitał Dyrektor szkoły- Ryszard Łukasz Flanc. Z propozycją kierunków kształcenia zapoznała uczniów wicedyrektor szkoły – Aldona Dołubizno, pozostałą część poprowadził przewodniczący SU – Mateusz Mioduszewski. Gimnazjaliści i ich opiekunowie wysłuchali utworów w wykonaniu zespołu Jagiellończyk Band, któremu towarzyszyły w roli wokalistek : Julia Grabowska, Gabriela Biała, Weronika Ostrowska i Martyna Wyszyńska.

23 marca 2017 roku gościliśmy w naszej szkole panią Magdę Niewiadomską działającą w Studenckim Forum Business Center Club region Białystok i pana mgr Tomasza Trochimczuka specjalistę ds. promocji Wydziału Zarzadzania Politechniki Białostockiej. Goście przybyli do nas aby zaprezentować uczniom Studenckim Forum Business Center Club i zachęcić do udziału w konkursie ,,Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”. Ta młodzieżowa organizacja opracowała  program edukacji biznesowej i finansowej. Poprzez takie projekty jak: Festiwal BOSS, Konkurs NZP, nowatorski projekt Biznes Junior, a także Przedsiębiorczą Kobietę, #e-biznes festiwal, Galę Młodych Liderów SF BCC oraz wiele innych inicjatyw umożliwia szybszy i skuteczniejszy rozwój 30 000 młodych Polaków w skali roku. Praktyczna wiedza i umiejętności przekazywane uczestnikom projektów realnie wpływają na zmianę mentalności młodych Polaków, pokazując im dobre wzorce zaczerpnięte z Polski, jak i te z zagranicy.

Dnia 24.03.2017 roku o godzinie 10.00 odbył się etap okręgowy XXV edycji „Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”. Naszą szkołę reprezentowała Weronika Choińska, uczennica klasy II „c”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań oraz dostarczeniu prezentacji na temat akcji prozdrowotnej. Uczennica zajęła 3 miejsce w okręgu. Opiekunem była p. G. Ogrodnik. W przyszłym roku zdobędziemy wyższe podium JPrezentację zamieszczamy poniżej i zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Zobacz konkursową prezentację.

15 marca o godzinie 10:00, dwoje uczniów naszej szkoły: Natalia Oleszczuk - uczennica klasy II A oraz Tomasz Uszyński, - uczeń klasy II D, wzięło udział w wojewódzkim etapie  ,,Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii", który odbył się w Białymstoku. Test składał się z 30 szczegółowych pytań na temat historii Polski z lat 1970-1990 oraz polskiej kinematografii tamtego okresu. Walka o podium była niezwykle zacięta. Naszym uczniom zabrakło zaledwie kilku punktów aby mogli znaleźć się w gronie laureatów wojewódzkich. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji olimpiady, która oprócz indeksów i nagród rzeczowych pozwala zdobyć niezbędną wiedzę o naszej ojczyźnie.

 Natalia Oleszczuk

Dnia 23.03.2017 r. uczniowie klas maturalnych Jagiellończyka wzięli udział w Dniu Otwartym Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. O godz. 8:00 wyruszyliśmy spod budynku szkoły pod opieką: p. Małgorzaty Marciniak-Gierałtowskiej, p. Bożeny Jankowskiej, p. Małgorzaty Zysik, p. Ireny Roszkowskiej, p. Tomasza Buczyńskiego, p. Aleksandra Pomojnickiego oraz p. Cezarego Tkacza. Pierwszym punktem wizyty była rejestracja gości. Następnie mieliśmy czas na spacer po uczelni oraz zapoznanie się z jej ofertą dydaktyczną. Szkoła powstała w 1996 r. i obecnie na trzech wydziałach (Wydział Techniczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Wydział Medyczny) prowadzonych jest siedem kierunków studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rekrutacja 2017

Samorząd uczniowski

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2016-17