W Bibliotece Miejskiej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się promocja książki Andrzeja Janeczki ,,Trzeci Oddech Kaczuchy, o życiu i scenie”. Andrzej Janeczko znany piosenkarz, artysta grafik, kabareciarz, autor tekstów i muzyki urodził się w Wysokiem Mazowieckiem. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w wysokomazowieckim liceum, po trzech latach przeniósł się do liceum w Łomży i tam uzyskał świadectwo dojrzałości. Studiował w Olsztynie w Wyższej Szkole Pedagogicznej, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Aktualnie mieszka we wsi Ługi pod Łodzią. Pomysł napisania książki rodził się przez wiele lat no i stało się! Książka niezwykle osobista i ciepła w swoim wyrazie przyszła na świat w 2017 roku. Promocję książki w Wysokiem Mazowieckim zorganizowała w porozumieniu z MOK siostra p.Andrzeja Janeczki-Grażyna. 

Uczniowie klas mundurowych LO rozpoczęli cykl lekcji z przedmiotu Bezpieczeństwo w współpracujących z szkołą instytucjach resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajęcia odbywać się będą w siedzibach naszych powiatowych służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej i  Powiatowej Komendzie Policji w Wysokiem Mazowieckiem.  Pierwszą lekcję, której temat brzmiał: Stanowisko Kierowania Straży Pożarnej młodzież  realizowała w punkcie dowodzenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Straży Pożarnej. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadził oficer Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem  brygadier mgr inż. Zbigniew Zalewski Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Uczniowie klas pierwszych w obecności rodziców złożyli na sztandar szkoły uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się 14.09.2017r. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał dyrektor szkoły p. Ryszard Łukasz Flanc. Dyrektor szkoły witając zebranych na uroczystości przedstawił rodzicom wychowawców klas pierwszych. Opiekę przez najbliższe 3 lata w klasach pierwszych sprawować będą: p. Magdalena Lewocz Muszyńska wychowawca klasy I a, p. Marzanna Kisielewska wychowawca klasy I b, p. Grażyna Ogrodnik wychowawca klasy I c, p. Urszula Mioduszewska wychowawca klasy I d. Po prezentacji wychowawców padły komendy do ślubowania.

W dniu 21 września 2017 roku w naszym Liceum odbyła się pierwsza, otrzęsinowa dyskoteka pierwszaków. Szkoła po południu wydała się dla każdego ciekawa inaczej, gdyż  uatrakcyjniała to dodatkowo świetna muzyka oraz kolorowe dekoracje przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

Dzień 12 września 2017 roku okazał się wyjątkowo szczególny dla wszystkich pierwszoklasistów naszej szkoły. Był to dzień otrzęsin, czyli moment „chrztu” klas pierwszych. Uczniowie mieli za zadanie przebrać się za wylosowane postacie oraz przygotować krótką prezentację. Klasy spisały się na medal! Kolejnym punktem programu była gra "zgadnij co to", która polegała na odgadnięciu przedmiotu z zawiązanymi oczami. Pierwszoklasiści wzięli udział także w zabawie tanecznej oraz spróbowali swoich sił podczas karaoke. Ostatnią zabawą był "Masterchef", w której klasy miały za zadanie z wylosowanych produktów spożywczych przygotować danie i ciekawie je zaprezentować.

Przekazywanie obecnym i przyszłym pokoleniom prawdy historycznej jest naszym obowiązkiem. Swoją postawą i postępowaniem tworzymy podwaliny pod własny wizerunek, który kiedyś być może nie zostanie zapomniany. Z takim przesłaniem 17 września 2017 roku uczniowie z klasy I D o profilu mundurowym, pod opieką p. Urszuli Mioduszewskiej oraz p. Haliny Kietlińskiej, udali się na piknik historyczny do Olszewa. Można było obejrzeć stoiska grup rekonstrukcyjnych, wojska oraz policji, a także eksponaty Izby Pamięci z Bitwy pod Olszewem znajdujące się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie i absolwenci naszej szkoły oraz żołnierze ze Stanów Zjednoczonych i Rumunii.

Liceum Ogólnokształcące zajęło 12 miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017. To najwyższe miejsce w historii szkoły po przekształceniu się starego województwa łomżyńskiego w województwo podlaskie. Jest to niewątpliwie zasługa i sukces zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, którzy dzięki ciężkiej, systematycznej i wyczerpującej pracy doprowadzili nasze liceum do czołowych miejsc w województwie podlaskim. Zostawiliśmy daleko w tyle pozostałe szkoły z naszego powiatu, udowadniając wszystkim że sport w naszej szkole ma się dobrze.

Dnia 8.09.2017r.w Białymstoku, odbyły się w główne obchody związane z XVII Międzynarodowym Marszem Pamięci Zesłańców Sybiru. To uroczystość religijno-patriotyczna, która ma przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili. Jak co roku, główną część uroczystości stanowił przemarsz uczestników ulicami Białegostoku, spod Pomnika Katyńskiego do kościoła Ducha Świętego. Przy tym kościele znajduje się Grób Nieznanego Sybiraka - jedyny w kraju taki pomnik. Tam marsz zakończyły po południu wystąpienia gości i ekumeniczne modlitwy. Przy pomniku złożono kwiaty i zapalono znicze.

W dniach 7 i 8 września 2017r. już po raz drugi odbył się kiermasz używanych książek dla uczniów oraz absolwentów naszej szkoły. Kiermasz okazał się wspaniałą okazją aby sprzedać lub kupić książki po bardzo okazyjnych cenach. Organizacją kiermaszu zajęła się p. prof. Urszula Mioduszewska, uczennice z klasy I D oraz Weronika Wnorowska z klasy III A.

W bieżącym roku szkolnym Zarząd Stowarzyszenia Jagiellończyk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem podjął uchwałę w sprawie zakupu komputerów do ZSOiP. Zakupiono 30 komputerów do dwóch szkolnych pracowni informatycznych. Nowe komputery zastąpiły wysłużony sprzęt, który był użytkowany w pracowniach od 2007 roku. Nowe komputery posiadają najnowsze sytemy operacyjne Microsoft Windows 10 oraz szybkie dyski SSD, co zdecydowanie poprawi komfort pracy uczniów i nauczycieli. Nad przebiegiem zakupu komputerów czuwali wspólnie pan dyrektor Ryszard Łukasz Flanc i nauczyciel informatyki pan Wojciech Wyszomirski. 

Czas wakacji dobiegł końca. Na pewno były one okresem wielu przyjemnych doświadczeń. Z pewnością zaliczyć do nich można dziesięciodniowy staż w Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nie byłby on możliwy gdyby nie Pan Profesor Jacek Jemielity, który jest absolwentem naszego liceum. To dzięki Profesorowi mogłam pierwszy raz znaleźć się w tak nowoczesnym laboratorium, w którym przeprowadzane są badania naukowe, mające duże znaczenie dla rozwoju współczesnej medycyny. Jednym słowem "raj" dla osoby takiej jak ja. Staż nie tylko umożliwił mi poznanie wszystkiego "od kuchni" przez obserwację, ale też poprzez czynny udział w przeprowadzanych doświadczeniach. Nad moimi poczynaniami czuwała Natalia, która w ciekawy sposób wprowadzała mnie w nowy i jeszcze nieznany dotąd świat.  Ale teraz wiem, że było jak najbardziej warto.

Dnia 4 września 2017r po raz kolejny rozbrzmiał dzwonek wzywający uczniów do szkoły. Jak zawsze był  to dzień zwiastujący nowe wyzwania i nadzieje. Na zaproszenie Pana dyrektora Ryszarda Łukasza Flanca wydarzenie to uświetnili zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele – panowie Stanisław Sokołowski i Czesław Wyszyński, Komendant Powiatowy Policji komisarz Krzysztof Woźniewski, skarbnik Rady Rodziców pani Mariola Majewska, członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Brygady Kawalerii „Plis” - Marcin Choiński, Mateusz Mystkowski i Jan Mokrzewski, oraz nauczyciele i uczniowie LO. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego i wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Pierwsza zabrała głos pani wicedyrektor . Zwracając się do zebranych, wyraziła zadowolenie z nowo rozpoczętego  roku szkolnego i podkreśliła, że jest on, jak zawsze pełen wyzwań dla uczniów i nauczycieli.

W dniu 1.09.2017r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się wręczenia Stypendiów Starosty Wysokomazowieckiego za wybitne osiągnięcia w nauce, za wysokie wyniki  w rywalizacji sportowej i sukcesy artystyczne. W uroczystości obok nagrodzonych uczniów uczestniczyli rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół i pracownicy starostwa. Uroczystość otworzyła p. Jolanta Kadłubowska dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Oświatowych. Stypendia w kwocie 800zł wręczył p. Starosta p. Bogdan Zieliński gratulując wszystkim uczniom wspaniałych wyników. Serdecznie gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!!!!!!!  Kolejna edycja  już w lutym 2018r.

 

 

Lista uczniów Jagiellończyka, którym przyznano  Stypendium  Starosty Wysokomazowieckiego:

L.p.

 nazwisko i imię ucznia

 

Klasa

Średnia ocen

1.      

Magdalena Buczyńska

I A

5,06

2.      

Julia Grabowska

5,06

3.      

 Joubar Saosan

5,13

4.      

Kinga  Maciągowska

5,25

5.      

Aleksandra Grodzka

I B

5,63

6.      

Juliusz Zagdański

5,13

7.      

Sylwia Stypułkowska

5,13

8.      

Izabela Jabłońska

5,0

9.      

Paulina Olędzka

5,0

10.   

Anna Motybel

I C

5,50

11.   

Weronika Biała

5,25

12.   

Julia Kamińska

5,0

13.   

Agnieszka Mioduszewska

5,0

14.   

Anna Maria Skłodowska

II A

5,0

15.   

Weronika Kaczyńska

II B

5,22

16.   

Martyna Sienicka

5,11

17.   

Magdalena Uszyńska

5,11

18.   

Anna Dmochowska

5,0

19.   

Julia Maciejczuk

5,0

20.   

Gabriela Ożarowska

5,0

21.   

Patrycja Mieteń

5,0

22.   

Małgorzata Krasowska

II C

5,0

23.   

Aleksandra Dmochowska

5,0

24.   

Weronika Ostrowska

Osiągnięcia artystyczne

25.   

Zuzanna Piekutowska

II D

5,44

26.   

Joanna Faszczewska

5,0

27.   

Anna Katarzyna Kostro

5,0

28.   

Kolińska Dagmara Maria

III B

5,06

29.   

Milewska Ewa

5,00

30.   

Dworakowska Emilia

III C

5,11

31.   

Żebrowska Martyna Lidia

5,17

32.   

Pogorzelska Wioleta

III D

5,0

33.   

Żurowska Justyna

5,0

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz absolwentów naszej szkoły, którzy chcieliby sprzedać zalegające na półkach książki bądź kupić używane podręczniki od swoich starszych kolegów. Wystarczy, że podpisane i wycenione książki przekażecie do pokoju nauczycielskiego bądź do sali 18 do czwartku do godziny 10. Kiermasz odbędzie się 7 i 8 września od 10.25 do 13.30.

Stowarzyszenie Oświatowe „Jagiellończyk” działające przy  Zespole  Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem  organizuje warsztaty matematyczne dla uczniów klas pierwszych.

Dnia  28.08.2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się test z matematyki.  Zajęcia odbędą się w dniach  29 – 31.08.2017r. 

Proszę zgłosić się z zeszytem i przyborami do pisania i kreślenia.

Odbiór legitymacji szkolnych od 28.08.2017r. w sekretariacie szkoły.

Wykaz podręczników na stronie internetowej www.jagiellonczyk.org.pl

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Dobry Start

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18