Pokaz 1procent

Zespól muzyczny DREWLANIE z Ukrainy po raz drugi koncertował w Wysokiem Mazowieckiem. W koncercie, z którego dochód przeznaczony został na pomoc ludziom poszkodowanym w wojnie na wschodzie Ukrainy uczestniczyli uczniowie z LO.

18 września 2015r. w siedzibie szkoły odbyła się kolejna akcja honorowego dawstwa krwi- KROPELKA. Na zaproszenie do udziału w akcji odpowiedziało wielu uczniów. Wśród nich są weterani, którzy po raz kolejny oddali honorowo krew, są też nowicjusze którzy w wakacje ukończyli 18 lat i mogli wziąć udział w akcji. Cieszy liczny udział dziewcząt . Okazuje się , że płeć piękna nie mdleje na widok krwi a wręcz odwrotnie swoja szlachetna postawą zachęca do udziału w krwiodawstwie mężczyzn.  Za wspaniałą postawę dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje.

Ślubowanie klas pierwszych to uroczystość zapisana w tradycji Jagiellończyka od momentu powołania szkoły do życia. Uczniowie klas pierwszych po tradycyjnych otrzęsinach ślubują wierność zasadom prawdomówności ,solidności i dążenia do jak najlepszych wyników w nauce. Przestrzeganie prawa uczniowskiego i bycie dobrym Polakiem to wartości zawarte w rocie ślubowania. Pierwszoklasiści ślubowanie złożyli w dniu 9 września bieżącego roku.

W dniach 9,10,11 września odbyły się spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas LO. Na zebraniach ogólnych na hali sportowej rodzice zostali zapoznani z dokumentami  obowiązującymi w szkole, w tym z Statutem Szkoły i Procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych.  Na zebraniach w klasach w wyborach wyłonione zostały klasowe rady rodziców. Nakreślony został plan pracy tych ciał w roku szkolnym 2015/2016. Rodzice uczniów z klas maturalnych zapoznani zostali z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji letniej. Wychowawcy omówili zasady BHP obowiązujące w szkole. 

Jak tradycja nakazuje otrzęsiny w Jagiellończyku są imprezą poprzedzającą ślubowanie klas pierwszych.  Jest to cykl zdarzeń  organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego celem jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów z klas pierwszych do podjęcia zadania bycia pełnowartościowym uczniem Jagiellończyka. Po fantastycznym makijażu zaproponowanym przez wizażystki z SU pierwszacy w zwartych grupach  tunelem z niespodziankami dotarli do sali gimnastycznej.

Sybiracy z całej Polski i z zagranicy, kombatanci, przedstawiciele władz i młodzież przeszli w piątek 11 września ulicami Białegostoku w XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Jego mottem był "Koniec wojny -  1945- 1989 nowe zniewolenie", bo dla Sybiraków nawet powrót do kraju oznaczał kolejne trudności i prześladowania. Jak co roku, w uroczystościach licznie brała udział młodzież (w tym ze szkół noszących imię Sybiraków), działacze Związku Sybiraków z kraju i zagranicy. Widać było przedstawicieli “Wspólnoty Wnuków Sybiraków”, a także działaczy Polonii m.in. z Litwy, Łotwy, Białorusi, Estonii i Ukrainy, liczne poczty sztandarowe. Byli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wzorem lat ubiegłych w uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Karolina Święcka , Weronika Kulesza, Seweryn Wyszyński i Adrian Tworkowski.

Pierwszy dzwonek roku szkolnego 2015/2016 oznajmił, iż wakacje się skończyły i nadszedł czas powrotu do szkoły. W Jagiellończyku na uroczystościach inauguracji roku szkolnego obecni byli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Wszyscy zgromadzili się  o godzinie 9.00 na hali sportowej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego dyrektor szkoły p. Ryszard Łukasz Flanc przywitał zaproszonych gości: Posła na Sejm RP p. Jacka Boguckiego,  ks. Kanonika Edwarda Łapińskiego, p. Andrzeja  Laskowskiego Przewodniczącego Rady Rodziców, ks. Wojciecha Kurka, członków Rady Pedagogicznej, Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, rodziców , pracowników LO oraz uczniów z wszystkich klas.

Z pewnością przekonali się o tym uczestnicy VI Zjazdu  Absolwentów naszego liceum. A było to spotkanie szczególne, bo szkoła świętowała 70-lecie swego istnienia. Dyrektor liceum – Ryszard Łukasz Flanc z ogromną radością powitał 380 absolwentów. Zaprosił ich do radosnego przywoływania wspomnień z najpiękniejszych lat życia, lat szkolnych. W organizację zjazdu włączyli się pracownicy szkoły, rada pedagogiczna, uczniowie i absolwenci, by zapewnić jak najlepsze warunki do świętowania, godne tak wspaniałego jubileuszu. Zadanie zostało wykonane, o czym świadczyły słowa uznania i gratulacje, płynące z ust zacnych gości. Jubileusz szkoły uświetnili swoją obecnością: Ewa Wojewódko – dyrektor generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wiesława Ćwiklińska – wicekurator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Jacek Bogucki – poseł na Sejm RP, Daria Sapińska – radna Sejmiku Województwa Podlaskiego,  Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Jarosław Siekierko – Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, wójtowie gmin Wysokie Mazowieckie i Sokoły – Krzysztof Krajewski i Józef Zajkowski, Jolanta Kadłubowska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Oświatowych, a także radni Rady Powiatu i Rady Miasta z przewodniczącymi na czele, dyrektorzy i prezesi miejskich instytucji, komendanci policji i straży pożarnej. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez uczestników zjazdu.

W dniach 19-25.06.2015 r. grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. Marzanny Kisielewskiej wyruszyła w podróż do malowniczej Austrii i słonecznej Wenecji. W wycieczce brała również udział młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. Po długiej podróży zakwaterowaliśmy się w ośrodku wypoczynkowym położonym w miejscowości Treffen. Umiejscowienie hotelu w malowniczej, górskiej okolicy dało nam wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Aby dotrzeć do hotelu, każdego dnia wjeżdżaliśmy gondolkami – kolejką górską. Widok z takiej wysokości był niesamowity. Tuż po przyjeździe udaliśmy się na szczyt Gerlitzen.

Dnia 3.06.2015 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Poetyckiego "Wysokomazowieckie limeryki".  Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży trzech grup wiekowych z powiatu wysokomazowieckiego: do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży  jednym z  gatunków poezji humorystycznej  – limerykiem. Treścią limeryku powinna być zabawna historia zawarta w pięciu wersach o odpowiednim układzie rymów.

26 maja 2015 roku odbyła się już  XIII Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Naszego "Jagiellończyka" reprezentowali następujący uczniowie:

Podsumowane III edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego, pn. By czas nie zaćmił i niepamięć. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej, odbyło się 9 czerwca 2015 roku, w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.  Uczennica klasy IIa  - Aleksandra Bielińska, zajmując III  miejsce, zdobyła tytuł laureatki konkursu, za pracę, którą napisała pod merytoryczną opieką pani Małgorzaty Kamińskiej –Pliszki. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Jarosław Zieliński. Prace uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ocenia 15-osobowe jury, biorąc pod uwagę walory literackie i wiedzę historyczną. Podczas gali rozdania nagród, wielokrotnie podkreślano, jak ważne jest poznanie, niewyjaśnionych do dzisiaj okoliczności wydarzeń, związanych z Katyniem, Smoleńskiem i obławą augustowską. Wspaniałym podsumowaniem konkursu są słowa z listu, skierowanego do organizatorów konkursu, autorów prac, ich opiekunów, rodziców oraz zaproszonych gości, przez prezesa PiS – Jarosława Kaczyńskiego: Obowiązek służenia prawdzie jest zaszczytnym brzemieniem, spoczywającym na nas jako powinność, wobec siebie wobec innych, wobec następnych pokoleń. Oli i jej opiekunce gratulujemy sukcesu i zachęcamy do podejmowani kolejnych wyzwań konkursowych.

W czwartej edycji konkursu,, Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza” w kategorii prac plastycznych udział wzięli członkowie koła plastycznego z naszego LO.  8 czerwca 2015r w siedzibie organizatora konkursu w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Z pośród wielu nadesłanych prac plastycznych jury nagrodziło pracę plastyczną wykonaną przez Adriana Godlewskiego z kl. IIA.

Dnia 28 maja 2015r. w auli Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży odbyła się uroczysta gala podsumowująca VII edycję Diecezjalnego Konkursu "Święci i bohaterowie Ziemi Łomżyńskiej", który w tym roku przebiegł pod hasłem "Święci świadkami prawdy". Celem konkursu było przybliżenie młodzieży postaci świętych i bohaterów. Wśród gości zaproszonych na galę finałową znaleźli się m.in. ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, ksiądz Biskup senior Stanisław Stefanek, a także uczestnicy wraz z opiekunami.

Z radością informujemy, iż uczeń naszego liceum Michał Drużyński z klasy I c zdobył tytuł laureata w pierwszej edycji Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej. Olimpiadę zorganizował Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Michał zgłosił do konkursu pracę badawczą pt.,, Techniki inżynierii genetycznej stosowane w medycynie sądowej ‘’.

Samorząd uczniowski

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk Press

Klasyfikacja semestralna 2016-17

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna