Pokaz 1procent

W piątek 4.12.2015r. w szkole odbyła się akcja poboru krwi. Uczniowie LO jak zawsze licznie zgłosili się do punktów poboru. Doskonała organizacja akcji pozwoliła na obsłużenie 38 dawców z Jagiellończyka oraz liczne grono uczniów z CKZ i osób zamieszkujących nasze miasto i gminę. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich dawców. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów ogólniaka. Swoją postawą sprawiliście to, że jesteśmy z Was dumni. Podarowaliście cząstkę siebie innym.  To najpiękniejszy  prezent mikołajkowy sprezentowany bliźnim. Dziękujemy prezesom Klubu Honorowych Dawców Krwi  KROPELKA panom: Tadeuszowi Wróblewskiemu i Waldemarowi Gołasiowi za organizację akcji a pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku za sprawną obsługę medyczno - techniczną przedsięwzięcia.

Dnia 5.12.2015r. na Uniwersytecie Białostockim odbył się finał olimpiady „Tradycje powstań narodowowyzwoleńczych na Podlasiu 1794 – 1945”. Do tego etapu zakwalifikowało się siedmioro uczniów naszej szkoły: Joanna Płońska, Natalia Oleszczuk, Artur Pabich, Katarzyna Krakówko,Ewelina Kulesza, Andżelika Piekarska, Gabriela Przychodzeń.Zmagania finałowe składały się z dwóch części. Pierwszą był trzydziestominutowy test składający się z 30 szczegółowych pytań. Podczas gdy komisja sprawdzała testy, uczestnicy zwiedzili ekspozycję Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku oraz wysłuchali wykładu o historii oświaty w Białymstoku. Następnie nadszedł czas na ogłoszenie listy dziesięciu najlepszych osób zakwalifikowanych do drugiej, ustnej części konkursu.

Zapraszamy do oglądania nowej wystawy zatytułowanej „Nasze pasje ”. Swoje prace  prezentują uczennice klas pierwszych: Julia Maciejczuk, Natalia Oleszczuk oraz Martyna Wyszyńska. Wystawa powstała z inicjatywy i pod kierunkiem dyrektora szkoły Ryszarda Łukasza Flanca. Zachęcamy  do prezentacji swoich  prac w naszej bibliotece (technika i forma dowolna). Istnieje  możliwość zorganizowanie ekspozycji trójwymiarowych w  przypadku prac przestrzennych. Niech zachętą, a raczej przełamaniem  bariery wstydu będą słowa  Carlosa R. Zafóna: Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają cię wątpliwości.

14 października uczniowie klas II LO wraz z wychowawcami: p. Magdaleną Lewocz-Muszyńską, p. Marzanną Kisielewską, p. Grażyną Ogrodnik, p. Małgorzatą Marciniak-Gierałtowską oraz p. Wojciechem Ogrodnikiem świętowali półmetek swojej edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. Pani Wicedyrektor Aldona Dołubizno w okolicznościowym przemówieniu podziękowała organizatorom  i życzyła wszystkim udanego wieczoru. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej połowinkowa zabawa dostarczyła uczestnikom wielu niezapomnianych przeżyć. Składamy wyrazy podziękowania rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowania i pilnowali aby to przedsięwzięcie przebiegło zgodnie z planem. Mamy nadzieję, że za rok nasza studniówka znacznie podniesie poprzeczkę postawioną przez tegoroczny półmetek. 

      Aby otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów kandydat musi spełnić wymagania: otrzymać promocję z wyróżnieniem (czyli średnia ocen nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z sprawowania) średnia ocen ma być średnią najwyższą w szkole  lub - wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki a w pozostałych uzyskać wyniki co najmniej dobre. Szkoła może nominować tylko jednego kandydata. W najnowszej edycji do stypendium z Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem nominowana była i stypendium otrzymała uczennica klasy III A Aleksandra BielińskaUczennica na koniec roku szkolnego 2014/2015 uzyskała średnia ocen5,44 i wzorowe zachowanie. Stypendium wręczali: Wicewojewoda Podlaski p. Wiesław Żyliński i Podlaski  Kurator Oświaty p. Jerzy Kiszkiel. Uroczystość odbyła się 3 listopada 2015r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Oli serdecznie gratulujemy . Gratulacje kierujemy do rodziców Oli i jej nauczycieli. Brawo! Jesteśmy Olu z Ciebie dumni!

 

13 listopada 2015 r. uczniowie klas Ic i Id pod opieką pani prof. Eweliny Dąbrowskiej i pana prof. Krzysztofa Grabowskiego udali się na wyjazd edukacyjno-relaksacyjny do Białegostoku. O godzinie 15.00 uczestnicy wycieczki wyruszyli autokarem spod szkoły. Najpierw udali się do kina. Każdy miał możliwość wyboru filmu. Miłośnicy Jamesa Bonda wybrali „Spectre”, a fani komedii - „Listy do M 2”. Po wizycie w kinie uczniowie udali się do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki, gdzie mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „Szalone nożyczki”, podczas którego wszyscy się dobrze bawili. „Szalone nożyczki” to sztuka interaktywna, gdzie przebieg akcji zależy w dużej mierze od publiczności. Dzieło autorstwa Paula Portnera to komedia kryminalna ciesząca się dużym zainteresowaniem w białostockim teatrze. Znakomita gra aktorska, ciekawy wątek kryminalny oraz zaskakujące momentami relacje aktorów z widzami, to tylko niektóre zalety tej sztuki. Spektakl godny polecenia. Około północy zmęczeni, ale zadowoleni pierwszoklasiści wrócili do domów.

Anna Kostro kl. d

10 listopada o godzinie 9.45 na hali sportowej naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówienie wygłosił p. Emil Trzeszczkowski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii święta oraz krótko wprowadził w tematykę części artystycznej. Program artystyczny przygotowała młodzież z klas pierwszych przy wsparciu starszych kolegów i koleżanek z klas trzecich oraz zespołu Jagiellończyk Band.  Podczas muzycznej drogi do niepodległości przedstawiono zarówno poważne i wzniosłe pieśni, jak i proste żołnierskie piosenki, z których każda miała swoją niewymierna wartość i przesłanie. Niektóre z nich zagrzewały do walki, inne dawały nadzieję w trudnych chwilach niewoli.

W dniu 6 listopada 2015r.  odbyło się oficjalne wręczenie nagród w konkursie plastycznym VII Spotkań Ekologicznych ,,Z Ziemią krążymy” pt. ,,Podglądamy życie ptaków”. Wszyscy wyróżnieni uczniowie z różnych szkół, zgromadzili się w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Dwie osoby z naszej szkoły po raz kolejny ,,dostały się na szczyt”. Zaproszony na uroczystość dyrektor szkoły p. Ryszard Łukasz Flanc z dumą obserwował jak nagrodę główną otrzymała uczennica Jagiellończyka - Oliwia Kozłowska z klasy IIb.

  Biblioteka szkolna ogłasza cykl konkursowy

na rok szkolny 2015/ 2016 pod hasłem:

„Biblioteka jest dobra na wszystko”

- czas realizacji – od października do marca

- co miesiąc nowe zadania

- dla zwycięzców nagrody książkowe

- szczegółowy regulamin i comiesięczne zadania w bibliotece  oraz stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka

23 października 2015 r. uczniowie klas trzecich naszego liceum uczestniczyli w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Tegoroczny wyjazd odbył się w atmosferze przygotowań do 31. Światowych Dni Młodzieży oraz dziękczynienia za 90-tą rocznicę powstania Diecezji Łomżyńskiej. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy i nauczyciele.  Program wyjazdu zawierał m.in.  katechezę o rozeznawaniu powołania prowadzoną przez ks. prof. Marka Dziewieckiego, Drogę Krzyżową na wałach, Nabożeństwo Pojednania, Eucharystię pod przewodnictwem Biskupa Janusza Stepnowskiego. Uczniowie mieli także możliwość  nawiedzenia kaplicy Cudownego Obrazu oraz uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala,  nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”. Słowa profesora Jana Legowicza przyświecały uroczystości związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej –p. Jacek Bogucki, Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego- p. Leszek Gruchała, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Andrzej Laskowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Piotr Woroszył, Sekretarz Rady Rodziców – p. Marzena Drewnowska, Skarbnik Rady Rodziców p. Krzysztof Bruszewski oraz nauczyciele emerytowani.

28 września 2015r.  odbyły się wybory na nowego przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego naszego liceum. Po zliczeniu głosów przez  szkolną komisję skrutacyjną w składzie: Marcin Choiński, Emil Biały, Maciej Choiński, Lidia Żebrowska oraz Kamila Szafara, wyłonił się zarys nowego zarządu. Przewodniczącym został Krystian Kazimierz Bogusz z klasy IIb. Gratulujemy! Krystian powołał członków Prezydium SU w składzie: Zastępca Przewodniczącego: Monika Łopieńska klasa IIb, i Magdalenia Wesołowska klasa IIb, Sekretarz: Joanna Tworkowska klasa IIb. Funkcję opiekunów SU pełnić będą p. Ewelina Dąbrowska i p. Krzysztof Fedorowski. Gratulujemy nowemu Prezydium i życzymy udanych przedsięwzięć w tym roku szkolnym.

26 września2015r. na stadionie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Memoriał Aleksandra Wojny, czyli półfinał Licealiady Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce. Po rozegraniu wszystkich konkurencji i zsumowaniu punktów dziewczęta  z naszej szkoły  awansowały do ścisłego finału zajmując wysokie 5 miejsce wśród startujących drużyn żeńskich.  Wiele zawodniczek, pomimo nie sprzyjających warunków startowych uzyskało bardzo dobre wyniki.  Chłopcom do awansu zabrakło niewiele i ostatecznie uplasowali się na 14 miejscu. 

Ostatni piątek września nie był zwykłym dniem. Naszą szkolną społeczność „Jagiellończyka” odwiedziło dwóch gości z dalekich i bardzo dalekich stron – o. Walter Corsini, Włoch, należący do Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata (dalej skrót: MSPTM) oraz jego tłumacz,  o. Andrzej Haase , z zaprzyjaźnionego z Ruchem, Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Duchowny przekazał młodzieży, jak wygląda życie biednych społeczności żyjących w Peru, jak pomagają Kapłani, Siostry i Rodziny Misyjne (czyli rodzice z swoimi dziećmi)  Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata i jak każdy z nas może włączyć się w te szlachetną działalność. W najodleglejszych i najbardziej opuszczonych wioska Kordylierów andyjskich misjonarze żyją na wysokości 3500 m n.p.m. Choć Cuzco to miejsce odwiedzane przez 1,5 mln turystów rocznie, problem ubóstwa i głodu jest tam bardzo powszechny. Do dziś zdarzają się tu przypadki niewolnictwa i ponad 10 % ludności to analfabeci– mówił misjonarz. Możemy zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje w XXI w.?  Problem leży w egoizmie bogatych.

Zespól muzyczny DREWLANIE z Ukrainy po raz drugi koncertował w Wysokiem Mazowieckiem. W koncercie, z którego dochód przeznaczony został na pomoc ludziom poszkodowanym w wojnie na wschodzie Ukrainy uczestniczyli uczniowie z LO.

Rekrutacja 2017

Samorząd uczniowski

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna

Jagiellończyk Press

Klasyfikacja semestralna 2016-17