W lutym 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbył się apel podsumowujący wyniki w nauczaniu i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2017/2018. Młodzież i nauczyciele zgromadzili się na hali sportowej. Apel rozpoczął się wystąpieniem  dyrektora LO  p. Ryszarda Łukasza Flanca. Pan dyrektor przywitał wszystkich zgromadzonych i poinformował o celu spotkania. Następnie głos zabrała wicedyrektor p. Aldona Dołubizno, która posiłkując się przygotowaną prezentacją multimedialną przedstawiła wyniki klasyfikacji uczniów klas I, II, III za I semestr bieżącego roku szkolnego.

W dniach 8 i 9 lutego 2018r. odbyły się zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III LO. Zebrania rozpoczynały się spotkaniem ogólnym na hali sportowej a następnie rodzice spotykali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. W czasie zebrań na hali sportowej rodzice zapoznani zostali z ogólnymi wynikami klasyfikacji uczniów. Omawiane były sprawy związane z przygotowaniem do drugiego próbnego egzaminu maturalnego. Pani Mariola Majewska pełniąca funkcję skarbnika Rady Rodziców zapoznała zebranych z stanem finansów RR.

12 lutego 2018r. w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, jak co roku po I semestrze, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wysokomazowieckiego przyznanych uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Spotkanie prowadziła Dyrektor COJP – p. Jolanta Kadłubowska, obecni na uroczystości byli również członkowie Zarządu Powiatu. Stypendia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem otrzymało 16 uczniów: Saosan Joubar kl. II A, Kinga Maciągowska kl. II A, Aleksandra Grodzka kl. II B, Juliusz Zagdański kl. II B, Sylwia Stypułkowska kl. II B, Izabela Jabłońska kl. II B, Paulina Olędzka kl. II B, Jakub Górski kl. II B, Weronika Krajewska kl. II B, Karol Michalski kl. II B, Anna Motybel kl. II C, Weronika Biała kl. II C, Agnieszka Mioduszewska II C, Weronika Kaczyńska kl. III B, Zuzanna Piekutowska kl. III D, Jakub Żochowski kl. I C, którym towarzyszyła w chwilach szczęścia wicedyrektor szkoły- p. Aldona Dołubizno.

Miniony weekend (10-11 lutego 2018r.) w Choroszczy odbyły się zawody okręgowe XLIV Olimpiady Geograficznej, o którą walczyło 50 młodych geografów z województwa podlaskiego. Nasze Liceum reprezentowała uczennica klasy III D  Joanna Faszczewska, którą przygotował do olimpiady pan mgr Tomasz Grodzki. Niestety Asi nie udało się przejść do kolejnego etapu. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za 100% na maturze.

S. Kostrowska

Finał konkursu odbędzie się 23 lutego 2018 r. Do finału zakwalifikowały się następujące osoby:

Wróblewski Jakub 2a – 30

Żochowski Jakub 1c – 30

Perkowski Michał 2a - 28

Jabłoński Sebastian 1b – 27

Kamińska Julia 2c - 27

Targońska Marta 1a - 25

Zasady i zagadnienia konkursu:

Uczniowie będą losować po jednym pytaniu z trzech kategorii, dotyczących największych dokonań niżej wymienionych wybitnych postaci historycznych:

Polityka:

Tadeusz Kościuszko

Jan Henryk Dąbrowski

Józef Piłsudski

Roman Dmowski

Ignacy Paderewski

Władysław Anders

Władysław Sikorski

Karol Wojtyła/Jan Paweł II

Eugeniusz Kwiatkowski

Stanisław Maczek

Jerzy Popiełuszko

Maksymilian Kolbe

Witold Pilecki

Kazimierz Kamieński "Huzar"

Literatura, muzyka i nauka:

Adam Mickiewicz

Fryderyk Chopin

Juliusz Słowacki

Maria Konopnicka

Ignacy Paderewski

Maria Skłodowska-Curie

Henryk Sienkiewicz

Stefan Żeromski

Władysław Reymont

Malarstwo:

Jan Matejko

Juliusz Kossak

Piotr Michałowski

Wojciech Kossak

Artur Grottger

Dnia 13 stycznia 2018 roku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, odbył się etap okręgowy XLIV Olimpiady Historycznej. Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem reprezentowało troje uczniów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach: Aleksandra Grodzka z klasy II B oraz Saosan Joubar i Jakub Wróblewski z klasy II A. Uczestnicy mieli za zadanie sformułować wypowiedź pisemną na jeden z podanych przez Komisję tematów, odnoszących się do zagadnień z różnych epok historycznych oraz z dziedziny parlamentaryzmu. Po weryfikacji prac, Aleksandra Grodzka i Jakub Wróblewski awansowali do kolejnego etapu. Rywalizacja ustna miała miejsce 19 stycznia. Pytania komisji dotyczyły wiedzy z historii powszechnej oraz nawiązywały do treści z pięciu wybranych przez uczniów publikacji historycznych. W ostatecznej klasyfikacji Aleksandra Grodzka zdobyła 85 punktów, zajmując III miejsce w województwie, natomiast Jakub Wróblewski uplasował się na VI miejscu, z wynikiem 70 punktów. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: p. Wojciech Wyszomirski i p. Tomasz Ostrowski. Uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

20 stycznia 2018 roku to data kolejnego już w historii Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem balu studniówkowego. Tradycją staje się również miejsce, w którym maturzyści i ich goście wspólnie poddają się magii niezwykłego wieczoru- dworek Pan Tadeusz w Kuczynie. Część oficjalną prowadziła wicedyrektor Aldona Dołubizno, która rozpoczynając bal, podkreślała dualizm piękna wewnętrznego i zewnętrznego uczestników studniówki jak również wyjątkowość uroczystości. Wzruszającym a zarazem pełnym klasy momentem był  polonez w wykonaniu 20 par pod kierunkiem p. Wojciecha Ogrodnika. Dyrektor szkoły - Ryszard Łukasz Flanc powitał zacne grono przybyłych gości: Starostę Wysokomazowieckiego –p. Bogdana Zielińskiego, wójta Gminy Wysokie Mazowieckie- p. Krzysztofa Krajewskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem – p. Andrzeja Koca,  Przewodniczącego Rady Miasta Wysokie Mazowieckie i dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego – p. Józefa Sokolika, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych – p. Andrzeja Jamiołkowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców- p. Wincentego Sienickiego wraz z towarzyszącymi im osobami.

Dnia 18.01.2018r. gościliśmy w naszej szkole str. chor. S. Oleksika i str. szer. B. Niezgodę - żołnierzy zawodowych z JW 2031 z Plewk. Adresatami spotkania była klasa mundurowa II D,  która ma w programie nauczania min. „Organizację systemu łączności w wybranych służbach mundurowych.” Radiotelegrafiści przekazali nam cenne informacje dotyczące zagadnień komunikacji z zastosowaniem radiostacji. Trzygodzinne zajęcia przebiegły w dwu blokach szkoleniowych. Pierwsza polegała na przedstawieniu prezentacji multimedialnej, dotyczącej zadań i funkcjonowaniu jednostki oraz zapoznaniu się z urządzeniami służącymi przekazywaniu informacji w  wojsku.

W dniu 17.01.2018r. na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem klasa mundurowa III a  brała udział w odprawie rocznej podsumowującej stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wysokomazowieckiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017.  Oprócz naszych uczniów w odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Kumpiałowski. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem podinspektor Krzysztof Woźniewski. Następnie głos zabrał młodszy inspektor Adam Mojsa Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, który przestawił efekty pracy policjantów służby kryminalnej w 2017 roku.

W styczniu 2018 r. klasa mundurowa III a pod opieką  T. Grodzkiego rozpoczęła cykl zajęć w ramach przedmiotu „Bezpieczeństwo” na komisariacie powiatowym policji w Wysokiem Mazowieckiem. Zajęcia będą odbywały się w ramach ośmiu spotkań o tematyce poświęconej bezpieczeństwu publicznemu oraz prewencji policji. Wykłady  nawiązywały do organizacji i zadań policji. W trakcie spotkania młodzieży zaprezentowano również założenia „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa” jako istotnego elementu w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.

Dobrą sławą cieszy się współpraca naszej szkoły z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Jesteśmy tu częstymi gośćmi. Przychodzimy do biblioteki, bywamy w kinie, niektórzy z nas uczęszczają na zajęcia muzyczne. Dziś odwiedziliśmy wystawę malarstwa naszej gimnazjalnej koleżanki Roxany Mirek. Roxana jest obecnie uczennicą warszawskiego liceum.

Od września w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Społecznie świadomy i bezpieczny uczeń”, który współfinansuje Wojewoda Podlaski w ramach narodowego programu Bezpieczna+. W ramach zaplanowanych działań uczniowie klas II i III uczestniczą w warsztatach świadomości językowej oraz warsztatach komunikacji interpersonalnej. Odwiedzą też różne instytucje i zakłady pracy, aby poznać zasady ich funkcjonowania oraz wymagania rynku pracy.

 

19.12.2017r. odbyło się spotkanie opłatkowe, na którym spotkali się nauczyciele, nauczyciele emerytowani, pracownicy administracji i obsługi oraz członkowie prezydium Rady Rodziców.  Zgromadzonych w stołówce szkolnej przywitał  i złożył życzenia świąteczne dyrektor szkoły Ryszard Łukasz Flanc. Ksiądz Wojciech Kurek odczytał fragment z Pisma Świętego i poświecił opłatki.

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18