Pokaz 1procent

Po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac zawodów II etapu, decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z dn. 4 marca 2017 r.,  do zawodów finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej zakwalifikowano 120 uczniów, którzy osiągnęli co najmniej 109 pkt. Z naszego okręgu na finał, który w tym roku odbędzie się w Suwałkach, pojedzie dziesięciu zawodników. Siedem miejsc zajęli uczniowie z Białegostoku, w tym pięciu  uczniów z II LO, w dziesiątce sklasyfikowano również dwóch uczniów z Łomży i jednego z Suwałk, który wynikiem 133,5 pkt. wygrał zawody okręgowe. Uczeń naszej szkoły Tomasz Dąbrowski z klasy IIID, zajął w klasyfikacji okręgowej czternaste miejsce z wynikiem 102pkt., na ponad siedemdziesięciu  zawodników zakwalifikowanych do II etapu. Jak widać zabrakło mu naprawdę niewiele, by dostać się do najlepszych geografów w Polsce. Gratulujemy osiągniętego wyniku i mamy nadzieję, iż doświadczenie zdobyte na olimpiadzie zaowocuje w przyszłości. 

Te dni z pewnością zapadną głęboko w pamięć uczniów „Jagiellończyka”.  W dniach 1-3 marzec przeżywaliśmy wyjątkowe wielkopostne rekolekcje szkolne. Prowadzącym „duchowe ćwiczenia” był ojciec Wojciech Pawlicki , redemptorysta z Sanktuarium Matki Bożej w Osuchowej. Ciekawa jest etymologia słowa „rekolekcje”. Pochodzący ze średniowiecznej łaciny wyraz „recollectio” oznacza wewnętrzne skupienie, zbieranie, scalenie, sklejanie tego, co we mnie jest „decollectio”, czyli rozproszone, pogmatwane, nieuporządkowane, porozbijane, rozdarte. Celem rekolekcji jest zintegrowanie mojej osoby, mojego ja. Również nasze rekolekcje miały na celu zatrzymanie się, zwrot, zmianę kierunku w naszym życiu duchowym, aby nabrać nowych sił. Rozpoczęliśmy mszą św. i posypaniem głów popiołem w Środę Popielcową w kościele Ap Piotra i Pawła. Ojciec Rekolekcjonista w trakcie trzech dni poruszył kilka ważnych egzystencjalnych tematów  w oparciu o czytania Liturgii Słowa oraz krótki film pt Cyrk motyli (The Butterfly Circus) w reż. Joshua Weigel.

Już od kilku lat mamy ogromną przyjemność gościć u siebie członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS, p. Ryszarda Łapińskiego, p. Zbigniewa Kostro, którzy swą postawą i obecnością przypominają o najważniejszych wartościach patriotycznych. W związku z tym Dzień Żołnierzy Wyklętych stanowił najlepszy czas , by podpisać umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem a Grupą Rekonstrukcji Historycznej PLIS. Do wydarzenia tego doszło w siedzibie Zespołu szkół w Nowych Piekutach, umowę podpisała wicedyrektor liceum – p. Aldona Dołubizno oraz prezes Grupy Rekonstrukcji – p. Ryszard Łapiński.

 Zakres współpracy po stronie Szkoły obejmuje:

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wysokiem Mazowieckiem  był obchodzony 26 lutego 2017 roku, zorganizowany został pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem odprawiona została msza w intencji ojczyzny i żołnierzy podziemia niepodległościowego, sprawowana przez ks. dziekana Ryszarda Niwińskiego i ks. dr Mariusza Chmielewskiego, w której uczestniczyli zaproszeni goście, liczne poczty sztandarowe i mieszkańcy miasta. Nasza szkoła bardzo licznie zaznaczyła swój udział w tym jakże ważnym święcie. Klasy mundurowe pod kierunkiem wicedyrektor Aldony Dołubizno,  p. Bożeny Jankowskiej i p. Macieja Kulbabińskiego, pełniły wartę honorową przy pomniku kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, Byliśmy tam przede wszystkim po to, by okazać szacunek, jakim darzymy, tych, którzy do końca trwali przy ideach niepodległościowych.

Święto Żołnierzy Wyklętych przypada na 1 marca, tego dnia w piwnicy mokotowskiego więzienia umierali z rąk katów wybitni polscy oficerowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Do określenia Żołnierze Wyklęci sięgnął śp. prezydent Lech Kaczyński ,składając 26 lutego 2010r. w Sejm swój projekt uczczenia walczących ,proponując dzień 1 marca. Senat przyjął ustawę bez poprawek, i 1 marca 2011r. w Polsce odbyły się po raz pierwszy uroczystości, konferencje, spotkania związane z nowym świętem państwowym. W 1945r. Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego musieli sobie odpowiedzieć na pytanie : bić się czy nie bić? Tych, których święto obchodzimy, połączyła niezgoda na komunistyczne rządy i gotowość do walki o wolność, nawet za cenę życia.

Dnia 28.02.2017r. w o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ulicy Sokólskiej 1, odbył się drugi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, do którego zakwalifikowały się uczennice klasy III d Wioleta Pogorzelska i Paulina Śliwowska. Niestety z powodów zdrowotnych naszą szkołę mogła reprezentować tylko jedna uczennica. Drugi etap olimpiady polegał w pierwszej części na zaprezentowaniu wcześniej przygotowanej pracy, w naszym przypadku filmu, na jeden z piętnastu tematów. Od uczestników wymagano wiedzy z zakresu życia małżeńsko-rodzinnego, co sprawdzano w drugiej części zadając pytania dotyczące przedstawionej problematyki. Największą, maksymalną liczbę punktów otrzymała drużyna z naszej szkoły. Tu chcemy podziękować za silne wsparcie merytoryczne i pomoc techniczną w realizacji naszego zadania p. Jackowi Gierałtowskiemu. Pamiątkowe nagrody i dyplomy wręczyła pani Teresa Chrostowska - wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za Wioletę i Paulinę by zostały laureatkami olimpiady.

1 marca 2017 roku, uczniowie kl. IID naszego liceum, pod opieką pani Małgorzaty Kamińskiej – Pliszki, wzięli udział w spotkaniu w wysokomazowieckiej siedzibie Banku Spółdzielczego. Ta niezwykła lekcja z zakresu edukacji ekonomicznej, została zorganizowana w ramach projektu pn. „Z ekonomią za pan brat”, realizowanego przez Fundację „Centrum Obsługi Biznesu”, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i z partnerskim wsparciem Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Uczniowie, podczas spotkania, uzyskali niezbędną wiedzę, na temat dysponowania  budżetem domowym i możliwości oszczędzania. Prowadząca wykład podała informację o programach komputerowych, które są pomocne, podczas planowania domowych (i nie tylko!) wydatków. Podkreśliła, że po czasach świnek-skarbonek, nastał czas osobistych kont bankowych.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowała FORUM KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, które odbyło się w dniu 27 lutego 2017 roku, w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 1. Intencją organizatorów Forum było przybliżenie wiedzy z zakresu pełnienia służby oraz struktur organizacyjnych Policji i Straży Granicznej, zapoznanie ze zmianami jakie dokonują się w obszarze działań ustawowych wskazanych służb oraz ukazanie oczekiwań społeczeństwa w stosunku do roli służby w formacjach podległych MSWiA. W oparciu o realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, celem organizatorów jest również propagowanie i zachęcanie młodzieży do wyboru szkół związanych z formacjami mundurowymi. Forum jest adresowane min. do uczniów  oraz opiekunów  klas mundurowych. Naszą szkołę reprezentowała klasa II a i trzech uczniów z klasy III e o profilu mundurowym. Opiekunami uczniów byli p. wicedyrektor Aldona Dołubizno oraz p. Tomasz Grodzki.  Harmonogram forum przedstawiał się następująco:

Dnia 24 lutego, w naszym liceum odbyła się dyskoteka ostatkowa.Z okazji zbliżającego się postu, samorząd szkolny urządził świetna imprezę pod koniec czwartkowego dnia. O brzydkiej pogodzie szybko pozwoliła nam zapomnieć dobra muzyka. Dyskoteki szkolne to wciąż pretekst do zawierania nowych znajomości, co dobrze wykorzystują nasi otwarci i mili znajomi ze szkoły.

Samorząd Uczniowski organizuje w naszej szkolne konkurs "Super klasa". Rozpoczyna się on z dniem 01.11.2016r., a kończy 21.06.2017r. Na zakończenie każdego semestru nastąpi podsumowanie punktów uzyskanych przez klasy w konkursie. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która uzyska największą ilość punktów w ciągu roku szkolnego. Nagrodami są nagroda finansowa, puchar oraz tytuł Super Klasy.

W konkursie oceniane będą:

·         Średnia ocen;

·         Frekwencja;

·         Zachowanie;

·         Opinia nauczycieli uczących w danej klasie (po I i II semestrze);

                                                                              ·         Udział w konkursach;

                                                                              ·         Udział w zawodach sportowych;

                                                                              ·         Udział w akcjach: imprezy kulturalne, akademie i uroczystości szkolne;

                                                                              ·         Czytelnictwo.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

W dniu 22 lutego 2017 roku uczniowie  klasy mundurowej III e ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiej pod opieką  Tomasza Grodzkiego uczestniczyli w lekcji plenerowej zorganizowanej przez Państwową Straż Pożarną wraz z Policją w naszym mieście. Zajęcia odbyły się w parku miejskim na zbiorniku wodnym naprzeciwko straży. Tematem lekcji były „Metody ratowania osób tonących pod lodem”. Uczniowie mogli zapoznać się z technikami ratowania osób topiących się zimą. Ratownicy przedstawili bezpieczne metody pomocy poszkodowanym oraz wyjaśnili podstawowe błędy podczas ratowania. Następnie  brygadier mgr inż. Zbigniew Zalewski omówił techniki oraz wyczulił na popełnione błędy. Na zakończenie złożono podziękowania na ręce strażaków. Po spotkaniu uczniowie powrócili do szkoły na pozostałe lekcje.  

Pobierz i obejrzyj filmy z lekcji:  Film 1, Film 2,  Film 3,  Film 4

 

Tomasz Grodzki

 
 

Już od kilku lat Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem przyjmuje w swe gościnne progi uczelnie , które przyjeżdżają zaprezentować oferty edukacyjne. Organizatorem przedsięwzięcia są Wieści Podlaskie, których redaktor naczelny- p. Wiesław Sokołowski czuwa nad przebiegiem targów. W tym roku – 21 lutego,  w  XV Prezentacjach Edukacyjno-Doradczych  brały udział następujące uczelnie:

1. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
2. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
4. Uniwersytet w Białymstoku
5. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
6. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
                                                                             7. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
                                                                             8. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

20 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Bogdan Dyjuk uhonorowali najlepsze szkoły województwa podlaskiego. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam również Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Nagrodę i dyplom z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego odebrała wicedyrektor szkoły – p. Aldona Dołubizno. W uroczystościach wzięli udział dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele jednostek samorządowych prowadzących placówki oświatowe– prezydenci, burmistrzowie, starostowie. 

Dnia 20 lutego 2017 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem udali się na stok narciarski w Rybnie. Opiekunami i organizatorami wyjazdu byli nauczyciele wychowania fizycznego: Tomasz Buczyński, Maciej Kulbabiński oraz Wojciech Ogrodnik. Wyjazd miał miejsce o godzinie 9:50, podróż w obie strony odbyła się bez problemów. Po dwugodzinnych zajęciach z instruktorem uczestnicy chętnie wykorzystywali nowo nabyte umiejętności, przeżywając liczne wzloty i upadki. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że bawili się świetnie a nowe umiejętności na pewno wykorzystają w przyszłości. 

Dnia 20 lutego 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży funkcjonuje w naszym powiecie od września 2013r. Stypendium przyznane zostało uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 otrzymali średnią ocen co najmniej 5,00. W uroczystości uczestniczyło 28 najlepszych uczniów z powiatu wysokomazowieckiego. W tym gronie znalazło się 6 uczennic z naszej szkoły:

Aleksandra Grodzka (klasa 1b) – 5,38

Zuzanna Piekutowska (klasa 2d) – 5,22

                                                                             Anna Motybel (klasa 1c) – 5,13

                                                                            Weronika Biała (klasa 1c)  – 5,00

                                                                            Weronika Kaczyńska (klasa 2b) – 5,00

                                                                            Martyna Sienicka (klasa 2b) -  5,00

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Samorząd uczniowski

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2016-17