22.10.2017 roku, po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Kultury Chrześcijańskiej, w tym roku połączony z obchodami 525 rocznicy nadania praw miejskich Miastu Wysokie Mazowieckie. W ramach tego dnia zorganizowano konkurs literacki pt. „Moje miasto dawniej i dziś’. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania wydarzeniami współczesnymi oraz  historycznymi związanymi z miastem Wysokie Mazowieckie. Warunkiem uczestnictwa było napisanie wiersza lub tekstu prozatorskiego opisującego życie mieszkańców naszego miasta dawniej i dziś. Do konkursu wpłynęło 52 prace w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii młodzież od 16 do 20 lat laureatami zostało dwóch uczniów naszej szkoły. Są to uczniowie klasy Ia: Jakub Zieliński – II miejsce Michał Rogoziński – III miejsce. Szczególne podziękowania składamy pani profesor Bożenie Jankowskiej, która zmobilizowała naszych uczniów do wysiłku intelektualnego i wspierała ich w twórczości. 

Dnia 25 października 2017r. uczniowie klas II b, II c i II d wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu zrealizowanego przez Jarosława Antoniuka na podstawie awangardowej powieści Franza Kafki pt. „Proces”. Widowisko łączyło w sobie ekspresyjną grę aktorską, muzykę i multimedialny obraz. Reżyser w niebanalny sposób pokazał paraboliczną treść utworu, mówiącego o samotności człowieka w świecie, w którym biurokracja i wszechpotężna władza odbiera jednostce prawo do prywatności i wolności. Ciekawie rozwiązano scenę początkową i finałową: stanowiły one klamrę kompozycyjną i przedstawiały moment zgładzenia bohatera przez dwóch rosłych strażników. Aby podkreślić  kontrast między sytuacją  jednostki a władzą, postać Józefa K. zminimalizowano do figury lalki teatralnej. Niewielka scena łomżyńskiego teatru oraz kameralna widownia okazały się dobrym miejscem na realizację tak wymagającego tekstu Kafki. 

Jak co roku, tradycyjne, w przeddzień Dnia Nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych odbyła się uroczysta akademia z tej okazji, którą poprowadziła pani wicedyrektor Aldona Dołubizno, która podkreśliła wagę misji nauczyciela i relacji interpersonalnych w szkole. Pan dyrektor Ryszard Łukasz Flanc przywitał nauczycieli, pracowników szkoły, młodzież i zaproszonych gości: emerytowanych nauczycieli, p. Cz. Buczyńskiego reprezentującego władze samorządowe, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera p. A. Koca, p. Z. Kostro przedstawiciela Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis oraz przedstawicieli Rady Rodziców: p. M. Majewską i p. W. Sienickiego.

Dnia 09 października 2017 r. delegacja z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani prof. Eweliny Dąbrowskiej wzięła udział w inauguracji XVIII semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Program uroczystości był niezwykle ciekawy i bogaty. Obejmował on między innymi wykład prof. dr Krystyny Kubik, którego tematem był „Fenomen miasta Wysokie Mazowieckie”. Niewątpliwie poruszone zagadnienie było dosyć niecodzienne, a zarazem bardzo ważne dla nas, lokalnych patriotów. 

W dniu dzisiejszym żegnaliśmy się z członkami Samorządu Uczniowskiego, którzy działali w nim w latach szkolnych 2015-2017. Uczniowie w tym czasie dawali z siebie wszystko, aby szkoła kojarzyła się wszystkim miło i przyjemnie. Przewodniczący SU Mateusz Mioduszewski podkreślił  wkład dyrekcji, opiekunów i działaczy w dokonanie tego niełatwego przedsięwzięcia – wręczając zaangażowanym pamiątkowe nagrody . W swoim przemówieniu podziękował wszystkim i wyraził swoją miłość do Samorządu.

Klasy IIA i IIIA, jak na humanistów przystało, rozpoczęły sezon teatralny wyjazdem do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku. 16 IX 2017 roku miała miejsce premiera spektaklu Mayday w reż. Witolda Mazurkiewicza, więc cel był jasno określony. Przez dwie godziny śledziliśmy perypetie taksówkarza-bigamisty, który przez wiele lat radził sobie z ukrywaniem słodkiej tajemnicy - podwójnego życia u boku Mary i Barbary. Niefortunny zbieg okoliczności niesamowicie skomplikował sytuację John’a. Co prawda jego przyjaciel, Stanley Gardner, pomaga jak umie, ale... Ale o tym sza! Jak bohater poradził sobie z kobietami, oficerami śledczymi i mediami najlepiej sprawdzić samemu, do czego gorąco zachęcamy! Komizm sytuacji, słowa i postaci rozśmiesza do łez! A przed nami nowy cel – Teatr Roma i Piloci

Dnia 25 września 2017 r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. 3d i 2d.  GRH im. Brygady Kawalerii Plis reprezentowali: ułan Mariusz Bekin, ułan Marcin Choiński, ułan Jan Mokrzewski, kanonier Mateusz Mystkowski, kanonier Hubert Markowski, ochotniczka Wiesława Brzozowska i ochotniczka Gabriela Dębiec. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z ideą powstania stowarzyszenia i jego działalnością. Krótki rys historycznych korzeni organizacji nakreślił ułan Marcin Choiński, a ułan Jan Mokrzewski przedstawił obecne cele, zadania i sposoby działalności.

Klasy mundurowe z Jagiellończyka 28.09.2017r. wyruszyły do Warszawy do Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Centrum Weterana bezpośrednio podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Obowiązki dyrektora Centrum pełni płk Leszek Stępień. Wyjazd do siedziby tej organizacji był  na pewno niepowtarzalną okazją by wysłuchać prelekcji na temat działalności Centrum a także poznać historię udziału żołnierzy polskich w misjach poza granicami państwa. Uczniowie po przywitaniu przez gospodarzy obiektu obejrzeli prezentację multimedialną charakteryzującą jednostkę oraz zapoznali się z kolekcją pamiątek zgromadzonych w Sali Tradycji. Kolejnym punktem wizyty, było zwiedzanie nowo otwartej wystawy czasowej poświęconej polskim saperom w PKW Afganistan.

Oddając krew ratujesz życie. Takie hasło przyświecało akcji honorowego krwiodawstwa przeprowadzonej w LO. Obok uczniów i pracowników Jagiellończyka w akcji uczestniczyli uczniowie z sąsiednich szkół i honorowi dawcy z rejonu miasta i gminy Wysokie Mazowieckie. Krew pobierali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

W Bibliotece Miejskiej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się promocja książki Andrzeja Janeczki ,,Trzeci Oddech Kaczuchy, o życiu i scenie”. Andrzej Janeczko znany piosenkarz, artysta grafik, kabareciarz, autor tekstów i muzyki urodził się w Wysokiem Mazowieckiem. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w wysokomazowieckim liceum, po trzech latach przeniósł się do liceum w Łomży i tam uzyskał świadectwo dojrzałości. Studiował w Olsztynie w Wyższej Szkole Pedagogicznej, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Aktualnie mieszka we wsi Ługi pod Łodzią. Pomysł napisania książki rodził się przez wiele lat no i stało się! Książka niezwykle osobista i ciepła w swoim wyrazie przyszła na świat w 2017 roku. Promocję książki w Wysokiem Mazowieckim zorganizowała w porozumieniu z MOK siostra p.Andrzeja Janeczki-Grażyna. 

Uczniowie klas mundurowych LO rozpoczęli cykl lekcji z przedmiotu Bezpieczeństwo w współpracujących z szkołą instytucjach resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajęcia odbywać się będą w siedzibach naszych powiatowych służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej i  Powiatowej Komendzie Policji w Wysokiem Mazowieckiem.  Pierwszą lekcję, której temat brzmiał: Stanowisko Kierowania Straży Pożarnej młodzież  realizowała w punkcie dowodzenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Straży Pożarnej. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadził oficer Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem  brygadier mgr inż. Zbigniew Zalewski Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Uczniowie klas pierwszych w obecności rodziców złożyli na sztandar szkoły uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się 14.09.2017r. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał dyrektor szkoły p. Ryszard Łukasz Flanc. Dyrektor szkoły witając zebranych na uroczystości przedstawił rodzicom wychowawców klas pierwszych. Opiekę przez najbliższe 3 lata w klasach pierwszych sprawować będą: p. Magdalena Lewocz Muszyńska wychowawca klasy I a, p. Marzanna Kisielewska wychowawca klasy I b, p. Grażyna Ogrodnik wychowawca klasy I c, p. Urszula Mioduszewska wychowawca klasy I d. Po prezentacji wychowawców padły komendy do ślubowania.

W dniu 21 września 2017 roku w naszym Liceum odbyła się pierwsza, otrzęsinowa dyskoteka pierwszaków. Szkoła po południu wydała się dla każdego ciekawa inaczej, gdyż  uatrakcyjniała to dodatkowo świetna muzyka oraz kolorowe dekoracje przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

Dzień 12 września 2017 roku okazał się wyjątkowo szczególny dla wszystkich pierwszoklasistów naszej szkoły. Był to dzień otrzęsin, czyli moment „chrztu” klas pierwszych. Uczniowie mieli za zadanie przebrać się za wylosowane postacie oraz przygotować krótką prezentację. Klasy spisały się na medal! Kolejnym punktem programu była gra "zgadnij co to", która polegała na odgadnięciu przedmiotu z zawiązanymi oczami. Pierwszoklasiści wzięli udział także w zabawie tanecznej oraz spróbowali swoich sił podczas karaoke. Ostatnią zabawą był "Masterchef", w której klasy miały za zadanie z wylosowanych produktów spożywczych przygotować danie i ciekawie je zaprezentować.

Przekazywanie obecnym i przyszłym pokoleniom prawdy historycznej jest naszym obowiązkiem. Swoją postawą i postępowaniem tworzymy podwaliny pod własny wizerunek, który kiedyś być może nie zostanie zapomniany. Z takim przesłaniem 17 września 2017 roku uczniowie z klasy I D o profilu mundurowym, pod opieką p. Urszuli Mioduszewskiej oraz p. Haliny Kietlińskiej, udali się na piknik historyczny do Olszewa. Można było obejrzeć stoiska grup rekonstrukcyjnych, wojska oraz policji, a także eksponaty Izby Pamięci z Bitwy pod Olszewem znajdujące się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie i absolwenci naszej szkoły oraz żołnierze ze Stanów Zjednoczonych i Rumunii.

Rekrutacja 2018 - 2019

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Maraton rowerowy

Dobry Start

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18