W dniach 14 – 17 kwietnia 2019 roku nasz uczeń Jakub Żochowski wraz z p. Wojciechem Wyszomirskim reprezentowali województwo podlaskie i nasze liceum podczas wizyty studyjnej w Gdańsku, przygotowującej do etapu finałowego „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”. Wydarzenie rozpoczęło się zwiedzaniem Europejskiego Centrum Solidarności. Przewodnikami po muzeum byli ludzie biorący udział w strajkach z sierpnia 1980 roku. W drugim i trzecim dniu wizyty uczestnicy wzięli udział w ciekawych warsztatach: dziennikarskich, sztuki, wystąpień publicznych i filmowych. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana na etapie finałowym olimpiady.

Dnia 16 kwietnia 2019 roku odbył się w Łomży Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności zatytułowany „Zasmakuj w zdrowiu”. Naszą szkołę reprezentowało 23 uczniów, których opiekunem była pani Grażyna Ogrodnik. Wzięli oni udział w teście, który składał się z 80 pytań. Następnie uczestniczyli w wykładzie prof. dr hab. inż. Bożeny Waszkiewicz-Robak pt: „Żywność funkcjonalna – sposób na zdrowy styl życia”. Kolejnym punktem było zwiedzanie Hali Półtechniki, gdzie odbyły się ciekawe mini warsztaty.

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie, we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetem Warszawskim. W konkursie, który odbył się w dniu 11.03.2019r. udział wzięło 5 uczniów klasy II B i 6 uczniów klasy III B Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Wyniki uzyskane przez uczniów: Bardzo dobry wynik i nagroda książkowa – Aleksandra Grodzka III B. Dyplomy wyróżnienia:

W zeszłym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w  ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Szkoła młodych patriotów”. Jego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego  w Warszawie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a nasza szkoła za uzyskanie maksymalnej liczby punktów za każde wykonane zadanie otrzymała certyfikat „Szkoły młodych patriotów”. W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy dyrektora Ryszarda Łukasza Flanca przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu „Szkoła dla Niepodległej”. Jego zadaniem, tak jak poprzednio, było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych i uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.Każda szkoła uczestnicząca w projekcie miała do zrealizowania 6 zadań, które były oceniane przez jury na podstawie przesłanych sprawozdań.

We wrześniu 2018r.w naszej szkole zorganizowana  została akcja BohaterOn – wyślij kartkę do Powstańca. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów –polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”.Nazwa ma  sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu. W ramach akcji nasze Liceum otrzymało 200 specjalnie przygotowanych pocztówek, które uczniowie Jagiellończyka wysłali Powstańcom Warszawskim. Kartki uczniowie wypisali na zajęciach historii. Zawierały one słowa podziwu, podziękowania, wyrazy szacunki oraz pozdrowienia dla jeszcze żyjących Bohaterów, którzyw 1944 roku bronili naszej Stolicy. Zawierały one między innymi takie podziękowania: „Pragnę podziękować Panu za uczestnictwo w Powstaniu i walkę o nasza Ojczyznę. Podziwiam Pana bardzo i pozdrawiam!” „Dziękuję Wam za walkę w imieniu tych, którzy teraz mogą żyć w bezpiecznym i niezależnym kraju.” „Dziękuję Pani za walkę o Niepodległą Polskę”. W sumie do organizatorów akcji wpłynęło ponad 290 554 kartek. Potwierdzeniem udziału naszej szkoły w projekcie jest podziękowanie, które otrzymaliśmy kilka dni temu.

11 kwietnia 2019 w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odbył się II etap VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Armii Krajowej. Wśród 14 uczestników wyłonionych wcześniej w eliminacjach pisemnych byli reprezentanci naszej szkoły Jakub Wróblewski  z III A i Michał Rogoziński z II A.  Uczestnicy finałów odpowiadali na trzy pytania przed komisją, w której zasiadali między innymi: major Czesław Chociej, prezes Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Białymstoku, mgr. inż. Józef Sokolik - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, Jarosław Wasilewski - pracownik Oddziału IPN w Białymstoku.

10.IV.2010r. Jagiellończyk gościł funkcjonariuszy z Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Tematem spotkania z klasami maturalnymi i o rok młodszymi była prezentacja sprawnościowego toru przeszkód, toru który trzeba pokonać w czasie rekrutacji na stanowisko policjanta.  Na hali sportowej pojawiły się elementy składowe toru  a instruktor omówił sposób pokonania każdej składowej. Obok precyzyjnego pokonania elementów toru liczy się oczywiście czas wykonania zadnia.

Dnia 09 04 2019r. w naszej szkole odbył się kolejny już VIII  Wojewódzki Turniej Matematyczny  SIGMA im. Edmunda Pawłowskiego. Wzięły w nim udział reprezentacje pięciu szkół średnich z terenu naszego województwa.Ogółem do konkursu zgłoszono 34 uczniów. Organizatorem turnieju i autorem zadań konkursowych był pan Krzysztof Grabowski wspomagany przez pana Cezarego Tkacza .  Patronat nad konkursem objął – pan  Bogdan Zieliński- Starosta Wysokomazowiecki oraz Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. Sponsorami nagród byli: Starostwo Wysokomazowieckie, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, Rada Rodziców przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Jagiellończyk” . Nagrody o wartości 3500zł. to: trzy głośniki bezprzewodowe, dwa radioodtwarzacze,  dwa urządzenia wielofunkcyjne, dwa komplety słuchawek. Finał konkursu rozpoczął się o godz. 10.00. Pan Dyrektor Ryszard Łukasz Flanc przywitał przybyłych wraz z opiekunami uczniów. Po godzinnym rozwiązywaniu arkusza , w którym były zadania zamknięte  i otwarte, komisja konkursowa  przystąpiła do sprawdzania prac. Ustalono miejsca poszczególnych uczestników. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych.

6 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Instytucie Biologii w Białymstoku, odbył się finał Olimpiady Wiedzy Biologicznej. Zawody finałowe OWB polegały na publicznej obronie przez uczestników pracy olimpijskiej. Nasze liceum reprezentowali Aleksandra Grodzka i Jakub Żochowski, którzy zdobyli tytuły finalistów. Finaliści Olimpiady Wiedzy Biologicznej zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunkach biologia i ochrona środowiska Uniwersytetu w Białymstoku, a także na niektóre kierunki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nauczycielem przygotowującym uczniów była Pani Profesor Grażyna Ogrodnik. Oli i Kubie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

6 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbył się wojewódzki finał Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej, której partnerem jest Toyota Motor Poland. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III C Anna Motybel, przygotowana pod kierunkiem Pani Profesor Grażyny Ogrodnik. Konkurs rozpoczął się od rozwiązania testu składającego się z 50 pytań. Zakres wymaganej wiedzy obejmował m.in. ekologię, ochronę środowiska, zdrowie i żywienie oraz aktualne zagadnienia społeczno - gospodarcze. W czasie oczekiwania na wyniki, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Doktora Pawła Sowy - wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pt.: "Zdrowe miasta XXI wieku - fantazja czy rzeczywistość?" 

W tegorocznej, XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który przeprowadzono 2 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, udział wzięło 27 uczestników. Nasze liceum w grupie szkól ponadgimnazjalnych reprezentowały uczennice klasy I B: Weronika Kalinowska i Kamila Żochowska, których opiekunem był p. Maciej Kulbabiński. Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych w składzie:

bryg. Tomasz Sieńczuk – Przewodniczący

Piotr Pruszyński – Sekretarz

Malwina Roszkowska – członek

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowało niżej wymienionych uczestników:

Biblioteka szkolna zaprasza na wystawę ozdób wielkanocnych. Prace powstały z inicjatywy pani Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej. Prezentowane eksponaty wykonali uczniowie  klas pierwszych:

W ramach realizacji programu nauczania z fizyki na poziomie rozszerzonym, uczniowie klasy II B i III B uczestniczyli w dniu 28.03.2019r. w wycieczce dydaktycznej do NCBJ w Świerku w celu wykonania doświadczeń. Przed wyjazdem nauczyciel fizyki Stanisław Grabowski ustalił z kierownikiem działu Edukacji i Szkolenia Instytutu, Panem Łukaszem Adamowskim, jakie ćwiczenia będą wykonywali uczniowie. Nauczyciel przydzielił zadania, uczniowie przygotowywali się do ćwiczeń na podstawie instrukcji przedstawionych na stronie internetowej NCBJ. Wyjazd nastąpił o godzinie 5:30, wszyscy uczniowie stawili się punktualnie na wyjazd. Na miejsce dotarliśmy przed godziną 8, po procedurach związanych z wejściem na teren Instytutu, o godzinie 8:30 rozpoczęły się wykłady przeprowadzone przez Pana Łukasza Adamowskiego na temat pomiarów w fizyce i przyrządów służących do rejestracji i zliczania cząstek. Następnie opiekę nad uczniami zaczęło sprawować pięciu pracowników naukowych Instytutu. Po sprawdzeniu wiadomości, uczniowie przystąpili do pracy, wykonywali pomiary w następujących doświadczeniach:

W bibliotece szkolnej możecie oglądać prace plastyczne Natalii Sokołowskiej - uczennicy kl. 1b oraz Karoliny Sokołowskiej -uczennicy kl. 2a.

Porozumienie MEN

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna