W lutym 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbył się apel podsumowujący wyniki w nauczaniu i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2017/2018. Młodzież i nauczyciele zgromadzili się na hali sportowej. Apel rozpoczął się wystąpieniem  dyrektora LO  p. Ryszarda Łukasza Flanca. Pan dyrektor przywitał wszystkich zgromadzonych i poinformował o celu spotkania. Następnie głos zabrała wicedyrektor p. Aldona Dołubizno, która posiłkując się przygotowaną prezentacją multimedialną przedstawiła wyniki klasyfikacji uczniów klas I, II, III za I semestr bieżącego roku szkolnego.

 Uczniowie z najwyższą średnią ocen, z 100 procentową frekwencją oraz biorący udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, oraz współzawodnictwie sportowym, mających osiągnięcia artystyczne zostali wymienieni i otrzymali gratulacje i podziękowania. Nauczyciele opiekujący się uczestnikami olimpiad i konkursów wręczyli nagrody i dyplomy. Gorące oklaski i otrzymali ci, którzy spełnili warunki by stać się nominowanymi do Stypendium Starosty Wysokomazowieckiego. Brawo!

Rekrutacja 2018 - 2019

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Dobry Start

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18