12 lutego 2018r. w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, jak co roku po I semestrze, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wysokomazowieckiego przyznanych uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Spotkanie prowadziła Dyrektor COJP – p. Jolanta Kadłubowska, obecni na uroczystości byli również członkowie Zarządu Powiatu. Stypendia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem otrzymało 16 uczniów: Saosan Joubar kl. II A, Kinga Maciągowska kl. II A, Aleksandra Grodzka kl. II B, Juliusz Zagdański kl. II B, Sylwia Stypułkowska kl. II B, Izabela Jabłońska kl. II B, Paulina Olędzka kl. II B, Jakub Górski kl. II B, Weronika Krajewska kl. II B, Karol Michalski kl. II B, Anna Motybel kl. II C, Weronika Biała kl. II C, Agnieszka Mioduszewska II C, Weronika Kaczyńska kl. III B, Zuzanna Piekutowska kl. III D, Jakub Żochowski kl. I C, którym towarzyszyła w chwilach szczęścia wicedyrektor szkoły- p. Aldona Dołubizno.

 Pan Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki  pogratulował stypendystom osiągnięcia wysokich wyników w nauce i wręczył decyzje o przyznaniu stypendiów. W swym wystąpieniu podkreślił wagę ich sukcesów i ogromne znaczenie dla społeczności wysokomazowieckiej jak również rokowań na przyszłość. Zaznaczył także wkład rodziców, dyrektorów i nauczycieli w zdobywaniu tak wysokich osiągnięć. Niewątpliwą satysfakcją dla rodziców było otrzymanie z rąk Starosty Wysokomazowieckiego listów gratulacyjnych.  Miły gest stanowiło podziękowanie rodziców, składane wraz z bukietem kwiatów panu staroście, za dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć młodzieży. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i wierzymy , iż po II semestrze będzie ich zdecydowanie więcej.

Porozumienie MEN

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna