W dniu 17.01.2018r. na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem klasa mundurowa III a  brała udział w odprawie rocznej podsumowującej stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wysokomazowieckiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017.  Oprócz naszych uczniów w odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Kumpiałowski. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem podinspektor Krzysztof Woźniewski. Następnie głos zabrał młodszy inspektor Adam Mojsa Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, który przestawił efekty pracy policjantów służby kryminalnej w 2017 roku.

 W dalszej części podinspektor Krzysztof Woźniewski omówił stan bezpieczeństwa w powiecie wysokomazowieckim. Podczas wystąpienia, komendant wysokomazowieckich policjantów podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem, w celu podnoszenia bezpieczeństwa obywateli. Z platformy tej efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci. Z kolei Pierwszy Zastępca Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Kumpiałowski zwrócił uwagę na spadek ogólnej liczby przestępstw w województwie podlaskim w korelacji z uzyskanymi wynikami w powiecie wysokomazowieckim. Pogratulował wysokomazowieckim policjantom osiągniętych wyników oraz omówił znaczenie programu modernizacji służb mundurowych. Pan Komendant zaznaczył również, że od lat nie było tak dużego zaufania społeczeństwa do Policji jak obecnie. Poza policjantami i pracownikami wysokomazowieckiej komendy Policji, w spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. 

Porozumienie MEN

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna