Jak co roku, tradycyjne, w przeddzień Dnia Nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych odbyła się uroczysta akademia z tej okazji, którą poprowadziła pani wicedyrektor Aldona Dołubizno, która podkreśliła wagę misji nauczyciela i relacji interpersonalnych w szkole. Pan dyrektor Ryszard Łukasz Flanc przywitał nauczycieli, pracowników szkoły, młodzież i zaproszonych gości: emerytowanych nauczycieli, p. Cz. Buczyńskiego reprezentującego władze samorządowe, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera p. A. Koca, p. Z. Kostro przedstawiciela Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis oraz przedstawicieli Rady Rodziców: p. M. Majewską i p. W. Sienickiego.

 Swoje wystąpienie pan dyrektor rozpoczął słowami Konfucjusza: „Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych” a następnie podziękował nauczycielom za pracę, zaangażowanie w proces edukacyjny uczniów i życzył wszystkim dalszych sukcesów i satysfakcji z przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu. Odczytał także życzenia wystosowane przez : Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty Jadwigę Mariolę Szczypiń, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polski Dariusza Piontkowskiego, Prezesa Banku Spółdzielczego Tadeusza Noska i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem Grażynę  Rymsza, skierowane do wszystkich nauczycieli i pracowników naszego liceum.W imieniu Starosty Wysokomazowieckiego głos zabrał pan Cz.  Buczyński, który złożył nauczycielom życzenia  z okazji  DEN i  wręczył Nagrody  Zarządu Powiatu: p. D. Grabińskiej i p. J. Gierałtowskiemu. Następnie nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły, byli to: p. A. Dołubizno,  p. J. Piekutowska, p. W. Ogrodnik, p. T. Grodzki, p. G. Ogrodnik, p. H. Kietlińska, p. M. Kamińska – Pliszka, p. T. Buczyński, p. M. Zysik, p. M. Kulbabiński, p. K. Grabowska, p. R. Kulesza, p. J. Jabłońska, p. J. Pasko, p. D. Jabłońska, p. K. Szymborska. W imieniu nagrodzonych głos zabrała p. D. Grabińska, która podziękowała za  wyróżnienie,  zwracając uwagę na to, jak ważne jest docenianie i nagradzanie, ponieważ jest ono motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Przewodniczący Rady Rodziców- p. W. Sienicki również  złożył nauczycielom życzenia, podziękował  za trud, poświęcenie, profesjonalizm, uśmiech i dobre słowo oraz wręczył słodkie upominki ufundowane przez rodziców.  Słowa wdzięczności do nauczycieli i pracowników administracji skierowała także przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Saosan Joubar. Po części oficjalnej nastąpiła „uczta dla ducha” , czyli część artystyczna przygotowana przez młodzież klasy  IA i II A pod kierunkiem pani Elżbiety Włodkowskiej.  Młodzi artyści na koniec uroczystości zadedykowali wszystkim profesorom, pracownikom administracji i obsługi oraz gościom piękny utwór pt. „Wznieś serce nad zło”,  który wykonała W. Ostrowska. Był to naprawdę miły i piękny dzień, było wesoło, życzliwie, wzruszająco i z klasą.         

 

Porozumienie MEN

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna