Uczniowie klas mundurowych LO rozpoczęli cykl lekcji z przedmiotu Bezpieczeństwo w współpracujących z szkołą instytucjach resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajęcia odbywać się będą w siedzibach naszych powiatowych służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej i  Powiatowej Komendzie Policji w Wysokiem Mazowieckiem.  Pierwszą lekcję, której temat brzmiał: Stanowisko Kierowania Straży Pożarnej młodzież  realizowała w punkcie dowodzenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Straży Pożarnej. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadził oficer Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem  brygadier mgr inż. Zbigniew Zalewski Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

 Prowadzący lekcję zapoznał uczniów z zadaniami stanowiska kierowania oraz z organizacją funkcjonowania SKKP. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem technicznym SKKP i na żywo obserwować pracę dyżurującego strażaka. Praca na SKKP trwa w systemie 24 X48. Uczniowie mieli okazję do zadawania pytań, na które chętnie udzielał odpowiedzi brygadier Z. Zalewski. Lekcję w KP PSP w  Wysokiem Mazowieckiem zorganizował i pełnił opiekę nad uczniami  koordynator ds. klas mundurowych LO  p. Tomasz Grodzki. To tyle na dobry początek! Kolejne lekcje już niebawem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie MEN

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna