5 czerwca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencji. Przybyłych do Urzędu Marszałkowskiego radnych, wśród których znalazł się uczeń naszego liceum – Jakub Wróblewski z kl. IA - powitał Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński. Podczas inauguracyjnego posiedzenia radni zaprezentowali siebie i szkoły, w których się uczą. Wiele miejsca poświęcono omówieniu zgłoszonych przez nich projektów. Najwięcej było tych, które propagują zdrowy tryb życia, postawy patriotyczne oraz działalność charytatywną. Radni podzieleni na grupy, mieli za zadanie połączyć swoje projekty, wymyślić przykładowe miasto (gdzie projekt mógłby być zrealizowany), grupę docelową oraz źródła finansowania. Efekty swojej pracy musieli następnie zaprezentować uczestniczącym w posiedzeniu dorosłym gościom.

 Tematem projektu Jakuba Wróblewskiego jest Promowanie lokalnego bohatera wśród mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego. Inicjatywa ta skupia się na zwiększeniu zainteresowania lokalną historią, rozbudzeniu świadomości patriotycznej, propagowaniu wiedzy na temat pułkownika Bolesława Eugeniusza Mościckiego wśród mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego oraz zachęceniu do poszukiwania nowych lokalnych bohaterów. Beneficjentami są mieszkańcy powiatu wysokiego mazowieckiego. Jakubowi życzymy powodzenia w pracy młodzieżowego radnego i sukcesów w realizacji zaplanowanych działań.

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18