Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis zorganizowała Dni Otwarte i w ramach współpracy zaprosiła uczniów klas mundurowych do zapoznania się ze specyfiką działalności Stowarzyszenia.  Uczniowie klasy mundurowej pod opieką dyrektora p. Ryszarda Łukasza Flanca, wicedyrektor – p. Aldony Dołubizno oraz p. Haliny Kietlińskiej mogli zobaczyć , że członkowie GRH to przede wszystkim pasjonaci  zaangażowani  w szerzenie postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji ułańskich. Z  podziwem oglądaliśmy wyczyny ułanów w siodle, ich sprawność i kunszt jeździecki. Interesującym pokazem okazała się również technika podkuwania koni, którą zaprezentował ułan Paweł Rostkowski z 5 Pułku Ułanów Zasławskich. Kolejnym punktem programu dni otwartych, była mała rekonstrukcja akcji działań bojowych z udziałem kawalerii.

 Młodzież mogła na chwilę przenieść się w czasy wojny i obserwować zmagania bitewne oddziału, zapoznać się z wyposażeniem  szpitala polowego okresu międzywojennego i odpowiedzialną pracą sanitariuszek. Nie obyło się oczywiście bez wojskowej grochówki i pieczonych na ognisku kiełbasek. Jest nam niezmiernie miło, że Grupa Rekonstrukcji pamięta o licealistach i organizuje wyjątkowe lekcje historii, musztry , co niewątpliwie wpływa na pogłębienie doświadczenia i umiejętności uczniów klas mundurowych. Szczególne podziękowania składamy – p. Ryszardowi Łapińskiemu – Prezesowi Stowarzyszenia oraz p. Zbigniewowi Kostro – Członkowi Zarządu, za zaangażowanie we współpracę z Liceum, którzy z ogromną pasją i poświęceniem kreślą nową kartę działalności patriotycznej w Jagiellończyku. Dziękujemy wszystkim raz jeszcze i czekamy na kolejne spotkanie.

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18