Refleksyjnie i nostalgicznie rozpoczął się 28 kwietnia – oto kolejny rocznik opuszcza mury Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Na uroczystym zakończeniu edukacji, swą obecnością zaszczycili licealistów: p. Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, ks. proboszcz Edward Łapiński, płk  Andrzej Koc- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, p. Zbigniew Kostro – Członek Zarządu GRH PLIS, p. Andrzej Laskowski- Przewodniczący Rady Rodziców, p. Mariola Majewska – Skarbnik Rady Rodziców, p. Wincenty Sienicki – Członek Prezydium Rady Rodziców, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele : p. Halina Klepaczewska, p. Teresa Polanis oraz p. Czesław Wyszyński. Część oficjalną rozpoczęła tradycyjnie p. Aldona Dołubizno- wicedyrektor szkoły, kierując szczególne słowa w stronę przyszłych maturzystów, zwracając uwagę na ich osiągnięcia i niewątpliwie świetlaną przyszłość. Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc powitał zgromadzonych i podkreślił rangę zaproszonych gości , ich wkład w funkcjonowanie szkoły, jak również życzył trzecioklasistom samych sukcesów na egzaminie maturalnym.

 Bardzo ważnym momentem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród , statuetek i dyplomów, tym uczniom, którzy osiągnęli sukcesy na niwie naukowej, sportowej oraz uzyskali 100% frekwencję. Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego – p. Bogdan Zieliński oraz Dyrektor Szkoły – Ryszard Łukasz Flanc wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Nagrodzono również państwa Laskowskich i Ciborowskich za szczególne wspieranie sportu szkolnego. Głos zabrali przedstawiciele młodzieży- maturzystów reprezentował Krystian Bogusz , który w sposób wzruszający podziękował za trzy lata nauki, opieki i wychowywania, natomiast w imieniu uczniów klas młodszych wystąpił Mateusz Mioduszewski – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – żegnając swych starszych kolegów i życząc im wysokich wyników na maturze. Słowa podziękowania wygłosił również p. Andrzej Laskowski , który w imieniu rodziców wyraził ogromną wdzięczność za zaangażowanie dyrektorów, wychowawców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy swą codzienną, niełatwą i odpowiedzialną pracą przyczynili się do sukcesów i rozwoju intelektualnego młodzieży. O stronie duchowej wkraczania w dorosłe życie mówił ks. proboszcz Edward Łapiński, zwracając uwagę na potrzebę etycznego wymiaru przyszłości młodego pokolenia. Dopełnieniem uroczystości był występ Martyny Wyszyńskiej oraz uroczysty obiad, na który zaprosili wszystkich zgromadzonych rodzice. Jesteśmy przekonani, że kolejny rocznik odniesie sukcesy nie tylko na egzaminie maturalnym ale również ich przyszłość będzie naznaczona wartościowymi i różnorodnymi aspektami egzystencji.

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18