4 kwietnia 2017 przedstawiciele uczniów naszej szkoły uczestniczyli w Białymstoku w II Podlaskim Forum szkół realizujących innowacyjne programy z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Klasy mundurowe reprezentowali uczniowie klasy mundurowej III e w składzie Bartosz Choiński, Damian Kulesza, oraz Marek Skłodowski.  Opiekunem grupy był nauczyciel EdB Tomasz Grodzki. Forum dla szkół jest drugim tego typu przedsięwzięciem organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Potrzeba stworzenia forum wynika z dynamicznego rozwoju klas mundurowych w woj. podlaskim. Wśród szkół współpracujących z resortem Obrony Narodowej, Policji, Straży Granicznej coraz liczniejszą i szczególnie aktywną grupę stanowią szkoły ponadgimnazjalne prowadzące innowacyjne programy z szeroko rozumianej „Edukacji dla Bezpieczeństwa”.

 Ideą forum jest stworzenie corocznej możliwości wymiany myśli i doświadczeń ze współpracy wojska, policji oraz straży granicznej ze szkołami – wymiany, która będzie prowadziła do usprawnienia współpracy i porządkowania kwestii formalnoprawnych. Uczestnikami forum byli min. przedstawiciele: WSzW w Białymstoku, KW Policji w Białymstoku, POSG w Białymstoku, 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Wydział Oddziału Mazowieckiego Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku, delegacje ze szkół: dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący innowacyjne programy edukacji dla bezpieczeństwa, szkolenia pro obronnego, zwanych potocznie „Edukacją obronną” oraz 3 uczniów, przedstawiciele podlaskich uczelni posiadających kierunki: „Bezpieczeństwo narodowe”, „Edukacja obronna”. Program II Podlaskiego Forum szkół realizujących innowacyjne programy z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” przedstawiał się następująco: Występ artystyczny uczniów. Rozpoczęcie Forum zgodnie z ceremoniałem wojskowym mgr Leszek Kochanowski-Dyrektor ZSO nr 9 w Białymstoku, Ocena zagrożenia woj. podlaskiego dr inż. Eugeniusz Nikulin Rektor WSAP w Białymstoku, Wnioski i doświadczenia poszczególnych resortów (MON, Policji, Straży Granicznej) ze współpracy z klasami mundurowymi w roku szkolnym 2015/2016 – Przedstawiciele:

- WSzW w Białymstoku

- JW 3519 w Białymstoku

- Przedstawiciel KW Policji w Białymstoku

- Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku

„Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkole i placówce”-Prezentacja filmu „Wtargnięcie napastnika do szkoły wraz z komentarzem oraz prezentacją opracowaną przez Komendę Stołeczną Policji”; Wykład „ Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego”-podinsp. Wojciech Bajeński Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zaproszenie do udziału w „II Ogólnopolskich manewrach uczniów klas mundurowych” mgr Eugeniusz Święcki-Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu. Spostrzeżenia i wnioski z udziału w „IV Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry klas mundurowych” mgr Eugeniusz Święcki - Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu. Spostrzeżenia i wnioski z udziału w III Centralnym Zlocie klas mundurowych „Żagań 2016” mgr Iwona Grzybowska Dyrektor ZS w Sokółce. W przerwie organizatorzy zaprosili uczestników na śniadanie oraz w porze obiadowej żołnierską grochówkę. Następne forum już za rok.

Tomasz Grodzki.

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18