Dnia 20 marca 2017r. uczniowie klas mundurowych III e i II a – pod opieką pani wicedyrektor Aldony Dołubizno, pana Wojciecha Ogrodnika i pani Urszuli Piekutowskiej -  wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Realizacja tego zadania wynika ze specyfiki profilu klas mundurowych. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia części zamkniętej i tzw. półotwartej zakładu,  obejrzenia niektórych cel, poznania ich funkcji.  Major Krzysztof Milewski zapoznał uczestników wyjazdu z procedurami obowiązującymi na terenie więzienia, opowiedział o pracy funkcjonariuszy, rozkładzie dnia więźniów.

 Umożliwiono nam zobaczenie, jak funkcjonuje więzienna biblioteka, kto ją prowadzi i w jaki sposób osadzeni mogą korzystać ze zgromadzonego księgozbioru. Wyjazd wywarł ogromne wrażenie na uczniach, którzy w przyszłości planują podjąć pracę jako służba więzienna w zakładach karnych. Specyfika tego zawodu wymaga wyjątkowych predyspozycji zarówno fizycznych jak i psychicznych – do czego nasze liceum przygotowuje, oferując nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również możliwość bezpośredniego zapoznania się z pracą funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18