Po przeprowadzeniu weryfikacji wyników prac zawodów II etapu, decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z dn. 4 marca 2017 r.,  do zawodów finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej zakwalifikowano 120 uczniów, którzy osiągnęli co najmniej 109 pkt. Z naszego okręgu na finał, który w tym roku odbędzie się w Suwałkach, pojedzie dziesięciu zawodników. Siedem miejsc zajęli uczniowie z Białegostoku, w tym pięciu  uczniów z II LO, w dziesiątce sklasyfikowano również dwóch uczniów z Łomży i jednego z Suwałk, który wynikiem 133,5 pkt. wygrał zawody okręgowe. Uczeń naszej szkoły Tomasz Dąbrowski z klasy IIID, zajął w klasyfikacji okręgowej czternaste miejsce z wynikiem 102pkt., na ponad siedemdziesięciu  zawodników zakwalifikowanych do II etapu. Jak widać zabrakło mu naprawdę niewiele, by dostać się do najlepszych geografów w Polsce. Gratulujemy osiągniętego wyniku i mamy nadzieję, iż doświadczenie zdobyte na olimpiadzie zaowocuje w przyszłości. 

Wywiad z Tomaszem Dąbrowskim uczestnikiem II etapu XLIII Olimpiady Geograficznej. 1.Na czym polegała pierwsza część zawodów II etapu?

Uczestnicy zmagali się z trzema pisemnymi podejściami o różnej tematyce z geografii fizycznej oraz społecznoekonomicznej, a także mieli za zadanie odczytać niewielkie miasta i rzeki ze szczegółowej czarno-białej mapy Polski.

2.Ile osób zakwalifikowało się do drugiej części zawodów II etapu?

Wybrano 19 uczestników, którzy osiągnęli największą ilość punktów.

3.Jak przebiegała druga część?

Na początku wszyscy uczestnicy rozwiązywali quiz składający się z 20 pytań dotyczących odkryć geograficznych. Następnie losowali 2 pytania i udzielali odpowiedzi na jedno, które wybrali.

4.Czego dotyczyły pytania?

Miały różną tematykę min. rozmieszczenie ludności, rolnictwo, warunki przyrodnicze wpływające na turystykę, warunki hydrologiczne wpływające na rozwój transportu wodnego różnych krajów europejskich min. Rumuni, Bułgarii, Chorwacji, Norwegii i wielu innych.

5. Kto oceniał wypowiedzi uczestników?

Czteroosobowa komisja. Każdy z jej członków mógł przyznać od 0 do 5 punktów. Brano pod uwagę poprawność wypowiedzi oraz umiejętność korzystania z mapy fizycznej Europy, którą uczestnicy mieli do dyspozycji podczas wypowiedzi.

6.Jakie masz odczucia w związku z uczestnictwem w zawodach?

Było to ciekawe przeżycie, oczywiście trzeba było poświęcić sporo czasu min. na napisanie pracy z I etapu. Dałem z siebie wszystko i jestem zadowolony z uczestnictwa w zawodach.

 

Tomasz Grodzki

Rekrutacja 2019 - 2020

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18