Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowała FORUM KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, które odbyło się w dniu 27 lutego 2017 roku, w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 1. Intencją organizatorów Forum było przybliżenie wiedzy z zakresu pełnienia służby oraz struktur organizacyjnych Policji i Straży Granicznej, zapoznanie ze zmianami jakie dokonują się w obszarze działań ustawowych wskazanych służb oraz ukazanie oczekiwań społeczeństwa w stosunku do roli służby w formacjach podległych MSWiA. W oparciu o realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, celem organizatorów jest również propagowanie i zachęcanie młodzieży do wyboru szkół związanych z formacjami mundurowymi. Forum jest adresowane min. do uczniów  oraz opiekunów  klas mundurowych. Naszą szkołę reprezentowała klasa II a i trzech uczniów z klasy III e o profilu mundurowym. Opiekunami uczniów byli p. wicedyrektor Aldona Dołubizno oraz p. Tomasz Grodzki.  Harmonogram forum przedstawiał się następująco:

Otwarcie Forum:

-  nadkom. Maciej Sylwester Zakrzewski Naczelnik Wydziału Prewencji KWP     w Białymstoku

-dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB - Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu w Białymstoku

Wystąpienie Sekretarza Stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Daniela Kołnierowicza

Wystąpienie Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorza Biziuka

Wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty- p. Jadwigi Marioli Szczypiń

Prezentacja promująca służbę w Policji –przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Prezentacja promująca służbę w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej- przedstawiciel  Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Zasady doboru do służby w Policji – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Zasady doboru do służby w Straży Granicznej –przedstawiciel Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - nadkom. Maciej Sylwester Zakrzewski Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku.

Wystąpienie podsumowujące - Sekretarz Stanu MSWiA Pan Jarosław Zieliński.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowany został konkurs, który obejmował zagadnienia z zakresu służby w formacjach podległych MSWiA, w którym uczestniczyły 3 osobowe reprezentacje szkół o profilu mundurowym. Konkursu Klas Mundurowych poprowadził nadkom. Maciej Sylwester Zakrzewski - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. Konkurs rozpoczął się prezentacją szkół przez drużyny biorące w nim udział. W konkursie uczestniczyły uczniowie ze szkół, w których prowadzone są klasy o profilu mundurowym. Reprezentacja szkoły składa się z trzech zawodników. Szkoła, w której prowadzone są klasy o profilu mundurowym może zgłosić tylko jedną drużynę. Każda drużyna przed rozpoczęciem Konkursu wybiera spośród swoich zawodników lidera. Nasza szkoła wystawiła drużynę w składzie: Choiński Bartosz, Kulesza Damian, Skłodowski Marek z klasy IIIe. Konkurs składał się  z trzech etapów: pytań zamkniętych; pytań otwartych; testu umiejętności strzeleckich. Suma punktów uzyskanych przez reprezentacje w poszczególnych etapach konkursu stanowiła podstawę do wyłonienia I, II i III miejsca. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o zajętym miejscu decydowały przeprowadzone dodatkowo rundy testu umiejętności strzeleckich, do czasu wyłonienia laureatów poszczególnych miejsc. Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymają puchary i dyplomy. Nasza szkoła uplasowała się tuż za podium. Zabrało celności. Następne forum za rok. Będziemy trzymać kciuki i już dziś życzymy powodzenia. 

Tomasz Grodzki

Rekrutacja 2019 - 2020

List MEN i SANEPID w sprawie szczepień

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18