8 grudnia 2016 r. na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia inwestycji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem oraz powołania Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem  Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez st. bryg. Tomasza Sieńczuka sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu, po czym nastąpił przegląd pododdziałów: klasa mundurowa naszego liceum, poczet sztandarowy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. W dalszej części uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi w związku z zakończeniem inwestycji na budowę placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem oraz jego poświęcenie. 

 Apel był okazją do wręczenia nagród przyznanych wysokomazowieckim strażakom przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Nagrody wręczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP. Kolejną częścią uroczystości było przekazanie aktu powołania Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem, pełniącemu dotychczasowe obowiązki komendanta, nadkom. Krzysztofowi Woźniewskiemu. Po zakończonej uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński osobiście podziękował wychowawcy klasy mundurowej za udział młodzieży naszej szkoły w tym wydarzeniu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP, nadbrygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, nadinspektor Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji, st. bryg. Jarosław Wendt - Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, nadinspektor Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, ks. Wojciech Ejsmont - Wojewódzki Kapelan Strażaków, ks. Leon Grygorczyk - Kapelan Podlaskiej Policji, ks. Jarosław Świderek – Zastępca Diecezjalnego Kapelana Strażaków, ks. Edward Łapiński – Proboszcz Parafii Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki wraz z Wicestarostą Leszkiem Gruchałą, członkowie Zarządu Powiatu, władze lokalnych samorządów, na czele z Jarosławem Siekierko – Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie.

List MEN i SANEPID w sprawie szczepień

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18