W dniu 08.11.2016 r. klasa mundurowa - III E pod opieką  p. Tomasza Grodzkiego rozpoczęła cykl zajęć w ramach programu „Bezpieczeństwo” w Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Było to efektem podpisania przez  Dyrektora Szkoły –p. Ryszarda Łukasza Flanca umowy o współpracy pomiędzy służbami mundurowymi a naszą szkołą. Pierwszym analizowanym tematem były „Metody zwalczania rozlewów olejowych”.

Zajęcia odbyły się w dwu cyklach: teoretycznym -  na sali wykładowej i praktycznym-  na zbiorniku wodnym w pobliskim parku.Z metodami zwalczania rozlewów olejowych zapoznał nas brygadier mgr. inż. Zbigniew Zalewski. Przedstawił zasady działania  straży w tym konkretnym przypadku oraz omówił zasady postępowania w różnych innych niebezpiecznych sytuacjach. Wykład odbył się przy pomocy środków audiowizualnych, co niewątpliwie uatrakcyjniło nasze spotkanie. Po prezentacji udaliśmy się do pobliskiego parku, gdzie strażacy zaprezentowali nam sposoby usuwania niebezpiecznych substancji, które przedostały się do wody. W pokazie brali udział uczniowie naszej klasy. Na koniec podziękowaliśmy strażakom za poświęcony nam czas i umówiliśmy się na kolejne spotkanie.

Weronika Kordulska, Tomasz Grodzki

 

Rekrutacja 2018 - 2019

LIST MEN

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna

Klasyfikacja semestralna 2017-18